Peer3 over ‘Meer bezieling, minder middelen’

Twee weken geleden hebben we deelgenomen aan de conferentie ‘Meer bezieling, minder middelen’. De workshop van het centrum voor jeugd en gezin in Den Haag is ons het meeste bijgebleven. Zij zijn daar een pilot gestart waar eigenlijk sprake van een front-Office en een BackOffice. De front-Office is de plek waar de vraag binnenkomt. Dit kan de informatiebalie van de gemeente zijn, het AMW, de GGD, MEE, BJZ, opvoedsteunpunt..enz. De afspraak is dat die organisaties bij iedere vraag die ze niet 1 2 3 op kunnen lossen en multi-problem vraagstukken de BackOffice inschakelen. In het backOffice-team zitten vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen, die tevens uitvoerende behandelaars zijn. Het backOffice-team bespreekt de vraag en wijst iemand in hun midden aan die met de vraag aan de slag gaat. Waar samenwerking nodig is wordt deze gezocht, het backOffice-team is met z’n allen verantwoordelijk voor het resultaat. Er wordt dan ook regelmatig geëvalueerd en het effect van de behandeling wordt gemeten.

Het idee erachter is dat je niet alleen een deelvraag oplost en vervolgens verder verwijst. Het is een aanpak op alle probleemgebieden tegelijk, uitgaande van de vraag van ouders/jeugdige. Het zou zelfs tijd op moeten leveren omdat er sprake is van minder terugval.

Uiteindelijke doel is ontschotting van de organisaties en de financiering. Geen indicaties vooraf, maar verantwoording achteraf. Ze willen dan ook gebruik maken van effectmetingen.

Al met al een interessant project dat zeker de moeite waard is om te volgen. Als het goed is zullen zij ontwikkelingen en resultaten via de website van het CJG in Den Haag verspreiden.

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.
Plaats uw reactie

Copyright © PEER 3 2018 | Webdesign& Realisatie : DO IT-online