De kracht van de jeugdgezondheidszorg

Een kader voor risicogerichte preventie in de JGZ: “De kracht van het alledaagse”

Onze opdrachtgever JGZ Zuid-Holland West (JGZZHW)

JGZ Zuid-Holland West (JGZZHW) zet zich samen met hun ketenpartners in zodat kinderen binnen hun eigen omgeving gezond en veilig kunnen opgroeien. Dit voert JGZZHW uit in opdracht van de acht gemeenten in de regio. Met name onder invloed van de transitie en transformatie in de jeugdhulp, speelt er bij deze gemeenten een vraag op het grijze gebied tussen preventie en curatief aanbod. Er is meer behoefte aan inzet van risicogerichte preventie. De toenemende vraag naar jeugdhulp en de stijging van kosten die daarmee gepaard gaat, is daar in elk geval één verklaring voor. Ook is er een aantal maatschappelijke ontwikkelingen zichtbaar die een rol spelen, zoals een toename van gebroken en samengestelde gezinnen en een groeiende diversiteit in wijken en buurten die het samen leven complexer maken. Daarnaast zien we de aandacht voor de transformatie in het jeugddomein toenemen. De nadruk op het normaliseren van opvoedsituaties, het versterken van (veer)kracht van ouders en kinderen en het voorkómen van opvoed- en opgroeiproblemen past goed bij de preventieve taken van de JGZ.

Onze opdracht

In reactie op deze ontwikkelingen heeft JGZZHW behoefte aan een samenhangend preventief kader. Peer3 is gevraagd om samen met medewerkers van JGZZHW dit kader te vorm te geven.

Onze aanpak

We zijn gestart met de rol en positie van de JGZ in de keten van jeugdhulpverlening. De rol van de JGZ is o.a. onderscheidend ten opzichte van andere ketenpartners doordat de JGZ alle kinderen ziet, een heel gezin in beeld heeft, een kind / gezin volgt van 0 tot 19 jaar, de aandacht voor zowel de gezondheid, de emotionele ontwikkeling als sociale factoren, laagdrempelige toegang tot hulp en tenslotte de aanwezigheid in de wijken.

Deze rol en positie biedt de JGZ kansen omdat zij kan voortbouwen op hun dagelijkse aanbod van de universele preventie met een aanbod op risico- en gezinsgerichte preventie. Dit kan zowel aan de voorkant van de hulpverleningsketen ingezet worden als aan de achterkant. Aan de voorkant is de risico- en gezinsgerichte preventie er op gericht om doorstroming naar geïndiceerde hulp te voorkómen of zo soepel mogelijk te laten verlopen. Aan de achterkant is het erop gericht om de behaalde resultaten vanuit de geïndiceerde hulp te borgen en te stabiliseren.

Je kunt de JGZ zien als een continue verbinder in de hulpverleningsketen. Zie onderstaande afbeelding.

Vervolgens hebben we een verbinding gemaakt met deze rol en recente ontwikkelingen, ervaring van medewerkers en bestaande methodieken. Dit leverde o.a. de onderstaande twee overzichten op.

De kadernotitie ondersteunt JGZ Zuid-Holland West (JGZZHW) in hun (interne) keuzes en in gesprekken met gemeenten en ketenpartners.

Wil je weten hoe de kadernotitie of Peer3 jouw Jeugdgezondheidszorg organisatie of gemeente kan helpen bij het maken keuzes? Neem dan contact op met Yvonne van Westering (Peer3) of Allal Sallou (JGZZHW).

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.
Plaats uw reactie

Copyright © PEER 3 2019 | Webdesign& Realisatie : DO IT-online