Spelenderwijs de veiligheidsketen in beeld

Onze aanpak kenmerkt zich niet alleen door de bouwstenen, maar ook door het werken met verhelderende beelden en een interactieve speelse werkwijze. Vandaar: “Spelenderwijs de veiligheidsketen in beeld brengen” Dit vergt een goede voorbereiding en gedegen kennis van de huidige werkwijze. Groot voordeel van onze interactieve en visuele manier van werken is dat dit een hoop energie geeft én meteen nieuwe inzichten oplevert.

Hoe dat werkt?

Wij zijn begonnen om samen met beleidsmedewerkers een overzicht te maken van:

  • De huidige functies, rollen en verantwoordelijkheden (bouwsteen verantwoordelijkheid)
  • De huidige rolverdeling (bouwsteen: vertrouwen, erkenning rollen)
  • De gewenste stappen/doelen (bouwsteen visie/waarde/bedoeling)

In een tweede bijeenkomst zijn we samen gaan schuiven met de gemaakte kaartjes (zie foto).

Zo ontstond langzaam maar zeker een helder overzicht (bouwsteen communicatie / helderheid). Toen we het gezin centraal plaatsten ontstond de onderstaande bloem als overzicht van wat gedaan wordt, door welke organisaties en of er overlap of tekortkoming is in het huidige aanbod. Wat bijvoorbeeld zo zichtbaar is geworden is het verschil in aanbod tussen de linker (planmatig werken, borgen van resultaten en lerend stelsel) en de rechter kant (signaleren, onderzoek, doen wat nodig is).

Veiligheidsketen in beeld-peer3

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.
Plaats uw reactie

Copyright © PEER 3 2019 | Webdesign& Realisatie : DO IT-online