De bedoeling … Hoe werken wij ermee?

De bedoeling is niet hetzelfde als je doel. Bij de bedoeling gaat er niet om wat je concreet wilt bereiken, maar meer over wat je belangrijk vindt onderweg en voor de toekomst. Als je de bedoeling kent kun je doelen gaan formuleren.

Onze bedoeling als uitnodiging: Bouw jij met ons mee aan een samenleving waarin alle kinderen de kans krijgen om te ontdekken hoe zij hun levensweg willen vormgeven? Voor ons is dit een intrinsieke motivatie om steeds een stapje extra te zetten. Met deze uitnodiging dagen we vooral onszelf uit om het beste uit onszelf te halen, samen te werken en met anderen te onderzoeken wat er nodig is om dit te bereiken.

bedoeling als kompasOnze bedoeling met kernwaarden als kompas.

Door de jaren heen hebben 4 waarden in ons werk (en in ons leven) een leidende rol gekregen:

  1. Doen wat je kunt! Je verantwoordelijkheid kennen en nemen èn passende verantwoordelijkheid geven aan anderen
  2. Vertrouwen dat het lukt! Vertrouwen in je eigen kunnen, in elkaar èn in de toekomst. Positieve verwachtingen geven energie en ruimte voor ontwikkeling
  3. Communicatie die werkt! Elkaar begrijpen is voorwaarde om een gemeenschappelijke doel te bereiken.
  4. Belang van kind is onze bedoeling! Afstemming over belang van kind is het vertrekpunt voor (beleids)keuzes en gedrag

Het trainingsprogramma HetBegintBijMij is een mooi voorbeeld waarin deze waarden echt leidend zijn en waarin we de waarden ook zelf toepassen in onze manier van samenwerken. We dragen hier allemaal op onze eigen manier aan bij, afhankelijk van onze natuurlijke talenten, netwerk en achtergrond. We hebben dezelfde drijfveer en het volste vertrouwen dat dit programma werkt. Bij het maken van keuzes voor projecten waar we bij betrokken zijn nemen we onze waarden mee. Alleen wanneer we het gevoel hebben dat een opdrachtgever of samenwerkingspartner volgends dezelfde principes werkt gaan we aan de slag.

bedoeling als referentiepunt Referentievragen die wij stellen om te checken of we nog de juiste dingen doen zijn:

  • Draagt wat wij doen bij aan de eigen kracht van kinderen en gezinnen?
  • Vergroten wij de verantwoordelijkheid en het vertrouwen van kinderen en ouders om hun eigen leven vorm te geven?
  • Draagt wat wij doen bij aan wat kinderen en jeugdigen zelf belangrijk vinden?
  • Als we ons verplaatsen in een kind, wat zouden we dan willen dat er gedaan wordt?

Onze bedoeling hebben we verlevendigd met tekeningen.


Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.
Plaats uw reactie

Copyright © PEER 3 2020 | Webdesign& Realisatie : DO IT-online