Ontwikkeltrajecten waarbij we betrokken zijn (geweest)
  • Beter Samenspel, regio Haaglanden
  • Samenwerken aan veiligheid, regio Holland Rijnland en Midden Holland
  • Proeftuin jeugdbeschermingsplein, regio Rotterdam Rijnmond
  • Garage 2020 Brabant
  • Programma op Maat (POM) en regierol JGZ in de gemeente Zoetermeer
Netwerken en samenwerkingsverbanden waarvoor wij programmaleiding doen (of hebben gedaan)
  • H10 samenwerkende gemeenten regio Haaglanden
  • FICE Nederland
  • Associatie voor jeugd
Projecten die we uitgevoerd hebben
  • Datalab