Project: operationalisatie lokale jeugdteams

De afgelopen maanden is Peer3 (Berthe Peerenboom) in opdracht van aanbieders J&O, J-GGz, J-LVB (F12) in de regio Haaglanden aan de slag gegaan met de operationalisatie van de lokale jeugdteams. Berthe is projectmanager van het traject dat begon met het ontwerp voor lokale jeugdteams in de negen gemeenten in de regio Haaglanden. Vervolgens volgde de fase van implementatie. Gedurende dit traject was de belangrijkste uitdaging voor Peer3 is geweest om te zorgen voor een juiste afstemming en integratie van de plannen van de Haagse gemeenten met de plannen en ideeën van de zorgaanbieders voor J&O, J-GGz en J-LVB actief in de regio.

Wat hierbij zeker geholpen heeft is dat Berthe vele spelers in het jeugdzorgspeelveld van binnenuit kent en dat zij het vertrouwen geniet van de besturen en directies van diverse sleutelorganisaties in de Haagse regio.

Peer3 maakt zich sterk voor het realiseren van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen Gemeenten, Bureaus Jeugdzorg, de kinderbescherming, het AMK, de spoedeisende hulp, jeugdzorgaanbieders en de JeugdzorgPlus aanbieders. Dit zien wij als een van de grootste uitdaging en opgave voor de komende jaren. Zonder samenwerking zal het niet mogelijk zijn om de (jeugd)zorg goed vorm te geven.

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.
Plaats uw reactie

Copyright © PEER 3 2019 | Webdesign& Realisatie : DO IT-online