Verbinding zien wij als de sleutel tot verandering

Het doel van deze training is dat iedereen met vertrouwen in zichzelf een goede relatie kan opbouwen met de ander om samen te komen tot een gemeenschappelijk doel. Een gemeenschappelijk doel waarin centraal staat wat we samen belangrijk vinden voor de ontwikkeling van kinderen.

Waarom is deze training voor professionals nodig?

We willen een patroon doorbreken waarin oplossingen steeds vaker gezocht worden in professionalisering, protocollering, specialisering en beheersing. Dit lijken soms wel doelen op zich die professionals in weg staan om te doen wat nodig is voor gezinnen. Uit onderzoek en ervaring weten we dat de hulpverleningsrelatie (de ‘klik’) tezamen met overstemming over het gemeenschappelijk doel essentieel zijn voor de effectiviteit van hulp. Juist de persoon van de hulpverlener maakt dus het verschil, zie afbeelding. Wij hopen dat door deze training professionals zelf (weer) aan roer durven te gaan staan, dat ze durven om zichzelf te zijn, tegen de stroom in durven gaan en durven doen wat nodig is.

Wat gaan we doen?

Aan de hand van 4 bouwstenen een verander proces doorlopen. De training geeft geen kant en klare antwoorden, maar kenmerkt zich door ontdekken, ervaren, doorleven en toepassen wat voor jou werkt. We gaan samenwerken aan het vergroten van:

  • erkenning van je rol en verantwoordelijkheid als hulpverlener
  • je zelfvertrouwen en het vertrouwen in relaties met gezinnen
  • het begrip voor elkaar
  • de mate van overeenstemming over het te behalen doel

Deze 4 punten vormen de basis voor een goede hulpverleningsrelatie en dus effectieve hulp. (zie afbeeldingen)

Wij willen professionals versterken om het open gesprek met ouders en kinderen te kunnen voeren, zonder obstakels die zij vaak (onbewust) ervaren als organisatiecondities, hun eigen verleden of onbewuste vooroordelen.

Hoe ziet de training er uit?

Het is een groepstraining van 7 tot 8 bijeenkomsten van een dagdeel. We gaan aan de hand van verhalen, dialoog, oefeningen, rollenspellen, informatie, bewustwording, speelse werkvormen etc. aan de slag.

Door te schrijven, erover te praten en dingen uit te proberen in de praktijk leren professionals zichzelf (en elkaar) steeds beter kennen. Deze zelfkennis is nodig om een waardevolle relatie met gezinnen èn met je collega’s en de organisatie waar je werkt aan te kunnen gaan. Relaties zijn als het zoeken naar balans. Hoe beter je samen de balans kunt vinden, hoe beter de relatie.

De onderstaande afbeeldingen geven alvast een klein inkijkje in wat we gaan doen.