We werken gedurende de training aan het vinden van een optimale balans tussen de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en de verschillende doelen en waarden van professionals en de organisatie waarin zij werken. Het doel van deze training is dat iedereen met vertrouwen in zichzelf en in anderen een goede relatie kan opbouwen met anderen en in staat is samen te komen tot een gemeenschappelijk doel.

Waarom?

Uit onderzoek en ervaring weten we dat de hulpverleningsrelatie (de ‘klik’) tezamen met overstemming over het gemeenschappelijk doel essentieel zijn voor de effectiviteit van hulp. Juist de persoon van de hulpverlener maakt dus het verschil, zie afbeelding

Hoe?

Door op zoek te gaan naar balans in relatie met het gezin √®n de balans in relatie met je collega’s en organisatie¬†zie afbeeldingen.

Wat gaan we doen?

We gaan aan de hand van 4 bouwstenen een verander proces doorlopen. We werken met verhalen, praktische oefeningen, reflecties en onderlinge gesprekken. De training zet aan tot nadenken en geen energie om aan de slag gaan met wat je zelf belangrijk vindt en in belang is van de gezinnen voor wie je werkt en je eigen omgeving.