Verbinding zien wij als de sleutel tot verandering.

Het doel van deze training is dat iedereen met vertrouwen in zichzelf een goede relatie kan opbouwen met de ander om samen te komen tot een gemeenschappelijk doel. Een gemeenschappelijk doel waarin centraal staat wat we samen belangrijk vinden voor de ontwikkeling van kinderen.

Wij willen professionals versterken om het open gesprek met ouders en kinderen te kunnen voeren, zonder obstakels die zij vaak (onbewust) ervaren als organisatiecondities, hun eigen verleden of onbewuste vooroordelen.

Waarom?

Uit onderzoek en ervaring weten we dat de hulpverleningsrelatie (de ‘klik’) tezamen met overstemming over het gemeenschappelijk doel essentieel zijn voor de effectiviteit van hulp. Juist de persoon van de hulpverlener maakt dus het verschil, zie afbeelding

Hoe?

Door op zoek te gaan naar balans in relatie met het gezin èn de balans in relatie met je collega’s en organisatie zie afbeeldingen. Binnen relaties zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en de verschillende doelen en waarden van belang. Natuurlijk is er ook aandacht voor de communicatie, effectieve communicatie is vanzelfsprekend onmisbaar voor de verbinding met de ander.

Wat gaan we doen?

We gaan aan de hand van 4 bouwstenen een verander proces doorlopen. We werken met verhalen, praktische oefeningen, reflecties en onderlinge gesprekken. De training zet aan tot nadenken en geen energie om aan de slag gaan met wat je zelf belangrijk vindt en in belang is van de gezinnen voor wie je werkt en je eigen omgeving.