Training voor professionals: Wat gaan we doen?

Visie en missie

Deze training focust zich op de professional als mens. Hoe kan hij /zij zichzelf benutten als belangrijkste tool in de (jeugd)hulpverlening? Deelnemers doorlopen een proces van persoonlijke transformatie met als einddoel de vaardigheden èn de moed om te doen wat je echt belangrijk vindt in je eigen leven en in het leven van de kinderen waar je een verantwoordelijkheid voor draagt.

Wij zien menselijke relatie en verbinding als sleutel voor positieve veranderingen. Uit onderzoek en ervaring weten we dat de hulpverleningsrelatie (de ‘klik’) tezamen met overstemming over het gemeenschappelijk doel essentieel zijn voor de effectiviteit van hulp. Juist de persoon van de hulpverlener maakt dus het verschil. Ons doel is dat professionals door middel van een goede relatie met gezinnen en met elkaar doen wat nodig is.

In de training besteden we aandacht aan de zoektocht naar een gemeenschappelijk doel. Dit vraagt om afstemming met gezinnen, maar ook om afstemming van professionals met elkaar binnen de organisatie waar zij werken. Bij ieder gemeenschappelijk doel zal het belang van het kind centraal staan. Hoe beter we weten wat het doel is hoe makkelijker het voor professionals en organisaties is om met vertrouwen en overtuiging te doen wat nodig is voor de ontwikkeling van kinderen.

Aanbod groepstrainingen

Voor 1250,- per deelnemer verzorgen wij:

  • 7 Bijeenkomsten van 3 uur begeleid door ervaren mastertrainers
  • Werkboeken en andere materialen voor alle deelnemers
  • Een hapje en een drankje

Exclusief: kosten voor de huur van locatie

Aan een groepstraining kunnen minimaal 8 en maximaal 12 professionals deelnemen. Professionals kunnen na deze training doorstromen naar het train de trainer programma van Het Begint Bij Mij voor opvoeders.

Train de trainer

Teams en groepen kunnen zich aanmelden via hun organisatie. Vooraf stemmen we af met organisaties hoe zij professionals kunnen steunen en faciliteren om veranderingen mogelijk te maken.

Wij zijn momenteel bezig met SKJ registratie voor het train de trainer programma.

Klachtenprocedure