Wij zien onszelf als bruggenbouwers en geloven in de kracht van samenwerking. We bouwen aan waardevolle verbindingen tussen mensen, professionals, organisaties en beleid. Ons doel is om de veerkracht van kinderen, opvoeders, professionals, organisaties en jeugdbeleid te vergroten zodat kinderen de kans krijgen om hun eigen levensweg vorm te geven.

De belangrijkste schakels in de keten van jeugdhulpverlening zijn de mensen. De mensen in gezinnen en het netwerk, de mensen die werken in de  jeugdhulpverlening, de mensen die werken als bestuurder en als beleidsmakers voor jeugd. Met ons programma Het Begint Bij Mij versterken wij deze menselijke schakels. Het Begint Bij Mij helpt om antwoord te vinden op de vraag:

“Hoe kan ik die positieve, sterke schakel zijn in mijn werk en in mijn gezin?”

Daarom pakken wij uitdagingen op binnen de (keten van de) jeugdhulpverlening in samenspel met elkaar en onze opdrachtgevers. Door nauwe relaties met netwerken als de associatie voor jeugd, FICE NL, het nji, de vng en ervaringsdeskundigen zijn wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Tegelijkertijd beseffen we dat iedere verandering kan beginnen bij jezelf, bij één individu, één ouder, één professional, één bestuurder, één beleidsmaker die het verschil maakt voor het leven van één kind.

Wij gaan uit van het principe: ‘mensen zien, mensen doen’, niet onze woorden maar onze daden maken het verschil. Wij geven liever het goede voorbeeld dan erover te vertellen.

Ons team

Neem contact op