Advies & beleid

Advies & beleid

Onze samenwerking met opdrachtgevers begint met afstemming en overeenstemming over de visie, kernwaarden en ambities.

Onze visie: Wij geloven dat voor iedere verandering mensen nodig zijn, mensen die weten wat zij belangrijk vinden, mensen die weten wat ze kunnen en die de ruimte nemen en krijgen om te doen wat nodig is. Protocollen, afspraken en beleid dienen mensen in hun kracht te zetten.

Als we het hebben over mensen bedoelen we iedereen. Of je nu een bestuurder, een professional, een ouder, een beleidsmaker of een kind bent. Jij kunt een positieve verandering in gang zetten voor jezelf en voor anderen.

Onze ambitie: Wij willen een verandering in gang te zetten die leidt tot een samenleving waarin ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen.

Deel je onze visie en ambitie? Dan werken we graag samen!

Hoe werken wij? Heel simpel gezegd doen we dat door nieuwsgierig te zijn, het gesprek aan te gaan, op zoek naar het gemeenschappelijke doel. We zetten onze talenten, netwerk, creativiteit, kennis en expertise in om te komen tot nieuwe inzichten en daarbij passende oplossingen.

Wij zijn kritisch naar onszelf en onze opdrachtgevers en blijven steeds vragen stellen als: Draagt wat wij doen bij aan een kansrijkere toekomst voor kinderen? Vergroten wij het (zelf)vertrouwen? Geven wij de ander de ruimte die nodig is?

Onze projectaanpak: Wij gaan ervan uit dat we samen met onze opdrachtgevers leren in de praktijk. Het is als een gezamenlijke ontdekkingsreis. Onze ervaring is dat het plan van aanpak dat wij opstellen daardoor van de stakeholders zelf wordt en dat zij zich voor de uitvoering hiervan verantwoordelijk voelen.

Ervaring Peer3
Peer3 is al ruim 12 jaar actief in het sociaal domein, met een focus op veiligheid en (persoonlijke) transformatieprocessen. Wij constateren dat het opgroeien van kinderen een complex proces is. Zeker in gezinnen waarin meerdere problemen langdurig (vaak meerdere generaties) aanwezig zijn, liggen de oplossingen niet zomaar op tafel. Juist in deze gezinnen zien we dat er sprake is wantrouwen in de hulpverlening en andersom. Ook zien we dat hoe complexer het wordt, hoe minder goed protocollen en afspraken aansluiten bij de behoefte. Er is behoefte aan visie, vertrouwen en ruimte om dit te veranderen. Het vormgeven van deze verandering pakken wij graag samen aan.

 

Onze kernwaarden in beeld:

Vertrouwen is onze basis, we versterken wat wel kan en lukt

We nemen samen verantwoordelijkheid en gaan aan de slag

We zijn helder over verwachtingen en doelen en stemmen dit af

We leveren een waardevolle bijdrage met duurzame resultaten

“Belangrijk is dat in een organisatie een positieve, veilige cultuur heerst waarin de bedoeling helder en leidend is. Zo weet je wat van je verwacht wordt en kun je verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast is er ruimte nodig om met elkaar het gesprek te voeren over dilemma’s die je in je werk tegenkomt.”

“In de bedoeling zal het belang van het kind voorop staan. Dit betekent echter niet dat de hulpverlening zich alleen op het kind richt, een effectieve en duurzame aanpak is systeemgericht en domein overstijgend.”

home shape green bottom
Wij werken voor & samen met
Bekijk alle referenties
Werkplaats SAMEN
Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West
It Starts With Me Global
Nederlands jeugdinstituut
Centrum Jeugd en Gezin Den Haag
Nederlands centrum jeugdgezondheid