Advies en beleid

Advies en beleid

“Waar je ook zit in de keten, de transformatie naar positieve patronen is een complex en taai proces. De problemen waar iedereen in de keten mee te maken heeft zijn chronisch en met elkaar verweven. Deze complexiteit is de reden dat we vooraf altijd in gesprek gaan en op zoek gaan naar overeenstemming over de gemeenschappelijke bedoeling”

Wij kiezen ervoor om het kind centraal te stellen. Dit betekent dat het belang van het kind altijd voorop staat. Dit betekent echter niet dat de hulpverlening zich alleen op het kind richt, een effectieve en duurzame aanpak is systeemgericht en domein overstijgend.

Onze projectaanpak kenmerkt zich verder door een mensgerichte, holistische benadering. Wij werken vanuit de overtuiging dat verandering en transformatie beginnen bij de mensen zelf. Dit betekent dat wij inzetten op een reflectieve praktijk en op samen ervaren, leren en ontwikkelen. Onze ervaring is dat het plan van aanpak dat wij opstellen daardoor van de stakeholders zelf wordt en dat zij zich voor de uitvoering hiervan verantwoordelijk voelen.

Binnen Peer3 werken wij als team van personen met aanvullende talenten en expertisen. Peer3 is al ruim 10 jaar actief in het sociaal domein, met een focus op veiligheid en (persoonlijke) transformatieprocessen.

De adviestrajecten, projecten en programma’s waar we ons voor in zetten zien wij als een gezamenlijke reis met onze opdrachtgever. Voordat je met elkaar op reis gaat willen we van elkaar weten wat wij belangrijk vinden toch?

Hieronder alvast in het kort een inkijkje in onze basisprincipes en werkwijze.

Vertrouwen is onze basis, we versterken wat wel kan en lukt

We nemen samen verantwoordelijkheid en gaan aan de slag

We zijn helder over verwachtingen en doelen en stemmen dit af

We leveren een waardevolle bijdrage met duurzame resultaten

Gemeenschappelijke waarden en bedoeling zijn het fundament van waaruit we gaan bouwen. In de afbeelding hieronder laten we zien hoe een gezamenlijk doel en waarden als een rode lijn tussen alle verschillende lagen, organisaties en mensen heen loopt. Belangrijk is om met elkaar het gesprek te voeren en tot overeenstemming te komen over het doel dat we samen belangrijk vinden en de wijze waarop we dit gaan bereiken.

home shape green bottom
Wij werken voor & samen met
Bekijk alle referenties
It Starts With Me Global
Nederlands jeugdinstituut
Centrum Jeugd en Gezin Den Haag
Nederlands centrum jeugdgezondheid
Xtra
Ouder en kind teams Amsterdam