Advies & beleid

Advies & beleid

Wij werken met u toe naar een heldere, leidende en inspirerende bedoeling. Samen zoeken wij hoe u professionals in hun kracht kunt zetten zodat zij het verschil kunnen maken voor kinderen en gezinnen.

“Waar je ook zit in de keten, de transformatie naar positieve patronen is een complex en taai proces. De problemen waar iedereen in de keten mee te maken heeft zijn chronisch en met elkaar verweven. Deze complexiteit is de reden dat we vooraf altijd in gesprek gaan en op zoek gaan naar overeenstemming over de gemeenschappelijke bedoeling”

De sleutel voor verandering ligt bij de mensen die werken met gezinnen. Professionals die vertrouwen hebben in zichzelf en in elkaar zijn cruciaal.

Voorwaarde is dat in een organisatie een positieve, veilige cultuur heerst waarin de bedoeling helder en leidend is. Zo weet je wat van je verwacht wordt en kun je verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast is er ruimte nodig om met elkaar het gesprek te voeren over dilemma’s die je in je werk tegenkomt.

In de bedoeling zal het belang van het kind voorop staan. Dit betekent echter niet dat de hulpverlening zich alleen op het kind richt, een effectieve en duurzame aanpak is systeemgericht en domein overstijgend.

Wanneer u zich in bovenstaande visie herkent werken wij graag met u samen!

Binnen Peer3 werken wij als team van personen met aanvullende talenten en expertisen. Peer3 is al ruim 11 jaar actief in het sociaal domein, met een focus op veiligheid en (persoonlijke) transformatieprocessen.

Onze projectaanpak: Wij gaan ervan uit dat we samen met onze opdrachtgevers leren in de praktijk. Onze gezamenlijke kennis en ervaring zetten we in bij het ontwikkelen van beleid. Het is als een gezamenlijke ontdekkingsreis. Onze ervaring is dat het plan van aanpak dat wij opstellen daardoor van de stakeholders zelf wordt en dat zij zich voor de uitvoering hiervan verantwoordelijk voelen.

 

Wij delen de onderstaande plaatjes om onze leidende principes en aanpak te verduidelijken.

Vertrouwen is onze basis, we versterken wat wel kan en lukt

We nemen samen verantwoordelijkheid en gaan aan de slag

We zijn helder over verwachtingen en doelen en stemmen dit af

We leveren een waardevolle bijdrage met duurzame resultaten

Hier zie je hoe een gezamenlijk doel en waarden als een rode lijn tussen alle verschillende lagen, organisaties en mensen heen loopt.

Van een maatschappelijk vraagstuk naar een integrale aanpak. Dit zien wij als belangrijke stappen die gezet kunnen worden.

home shape green bottom
Wij werken voor & samen met
Bekijk alle referenties
Werkplaats SAMEN
Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West
It Starts With Me Global
Nederlands jeugdinstituut
Centrum Jeugd en Gezin Den Haag
Nederlands centrum jeugdgezondheid