Training & Coaching

Training & Coaching

Gedurende onze trainingen en coaching werken we van bewustwording naar gedragsverandering. De basis voor onze training zijn onze leidende principes:

  1. Verantwoordelijkheid nemen, daadkrachtig
  2. (Zelf)vertrouwen, positief en veerkrachtig
  3. Effectieve communicatie, eenvoudig en energiek
  4. Richtinggevende waarden, doelgericht en inspirerend

Onder het motto: “Positieve verandering, het begint bij mij”, hebben wij twee trainingen ontwikkeld: Het Begint Bij Mij voor opvoeders en Het Begint Bij Mij voor professionals die werken in de jeugdhulpverlening. Voor leerkrachten, kinderen en jongeren is een training Het Begint Bij Mij in ontwikkeling, mocht je hier interesse in hebben of mee willen denken neem dan contact met ons op.

Training voor professionals >

Deze training focust zich op de professional als mens. Hoe kan hij /zij zichzelf benutten als belangrijkste tool in de (jeugd)hulpverlening? Samen doorlopen we een proces van persoonlijke transformatie met als einddoel de vaardigheden èn de moed om te doen wat je echt belangrijk vindt in je eigen leven en in het leven van de kinderen waar je een verantwoordelijkheid voor draagt.

Hiermee willen we een patroon doorbreken waarin er veel aandacht en tijd is voor beheersen, kennis en expertise, verantwoorden, specialisatie en probleemgerichte aanpak. Terug naar wat de basis is voor (jeugd)hulpverlening: de menselijke relatie en verbinding. Hier ligt de sleutel voor positieve veranderingen.

Deze training wordt geleid door onszelf: Berthe, Hanne, Adele en / of Yvonne. Teams en groepen kunnen zich aanmelden via hun organisatie. Vooraf stemmen we af met organisaties hoe zij professionals kunnen steunen en faciliteren om veranderingen mogelijk te maken.

Training voor opvoeders >

In de groepstraining voor opvoeders gaan we in op wie je bent en wie je zou willen zijn als ouder, opvoeder, partner, vriend etc. Hoe kun jij op een waardevolle wijze invulling geven aan je verantwoordelijken? Deelnemers van deze training doorlopen een proces van persoonlijke transformatie met als doel dat ze vertrouwen, vaardigheden, kennis en energie krijgen om de ouder, opvoeder, partner, vriend etc. te zijn die ze graag zouden willen zijn.

Peer3 kan lokaal groepstrainingen verzorgen voor opvoeders waarin professionals meedraaien en zo kennis maken met het programma. De trainingen worden geleid door 2 ervaren trainers. Bent u als gemeente of organisatie geïnteresseerd in de training, neem dan contact met ons op. Er zijn ondertussen al veel trainers opgeleid, zij werken in organisaties of als zelfstandigen. Wilt u als ouder meedoen met een training, dan kunt u kijken of er bij u in de gemeente een aanbod beschikbaar is.

Het onderstaande filmpje laat zien wat het doel is van het programma Het Begint Bij Mij voor opvoeders en met welke bouwstenen het programma is opgebouwd.

Trainer worden van Het Begint Bij Mij voor opvoeders?

Wij leiden trainers op in 2 stappen

1. Je doorloopt zelf het programma: Je doorleeft het gedachtengoed van HetBegintBijMij en ervaart zo de meerwaarde van het programma in je eigen leven en werk

2. Je wordt getraind als trainer: Je krijgt achtergrond informatie over de training en het geven van groepstrainingen in het algemeen. Je leert hoe je de training op een persoonlijke wijze kan vormgeven met je eigen ervaringen en verhalen.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de kosten en data waarop trainingen gegeven worden.

Waarom geloven wij dat er in Nederland behoefte is aan een programma als Het Begint Bij Mij?

Berthe: “In 2013 tijdens een congres in Zuid Afrika heb ik voor het eerst kennis gemaakt met het programma It Starts With Me van Adéle Grosse. In de jaren die ik werkte bij de jeugdzorg en crisisdienst in Nederland heb ik een dergelijk simpel en praktisch toepasbaar programma echt gemist! Het feit dat het een groepstraining is en dat de groep achteraf nog ondersteund wordt om elkaar te blijven ontmoeten is waardevol. Een steunend netwerk vergroot tenslotte de veerkracht van deelnemers.”

Adéle: “Toen ik in 2003 mijn eerste kindje kreeg, ging ik onderuit. Tijdens mijn zwangerschap ervaarde ik paniekaanvallen. Ik ben zelf opgegroeid in een disfunctioneel gezin en mijn grootste angst was dat mijn kind hetzelfde zou meemaken. Om ervoor te zorgen dat de geschiedenis zich niet zou herhalen, ben ik onderzoek gaan doen. Ik kwam erachter dat er veel geschreven is over opvoeden en veranderen, maar dat er maar weinig praktische middelen beschikbaar zijn die je helpen om te veranderen. Daarom ben ik voor mijzelf ideeën en handvatten gaan opschrijven die mij konden helpen bij het doorbreken van de negatieve patronen uit mijn eigen opvoeding. Ik heb geleerd dat wanneer je negatieve patronen wil veranderen in positieve patronen, je bij jezelf moet beginnen.”

Hanne: “Toen Adéle in Nederland was om een training te geven heb ik meegedaan en werd ik getroffen door de eenvoud en positieve impact ervan op mezelf en in mijn gezin. Gedurende mijn werk als jeugdverpleegkundige bij de jeugdgezondheidszorg heb ik ervaren dat er een grote behoefte is aan positieve, preventieve trainingen voor opvoeders. Het Begint Bij Mij is het eerste programma dat ik ken dat voor iedereen zinvol is, waarvoor je geen opvoedprobleem hoeft te hebben èn ook nog leuk is om te volgen.”

Yvonne: “Ik heb het effect van Het Begint Bij Mij voor mezelf en mijn familie mogen ervaren. Onze band is een stuk sterker geworden en we hebben meer (zelf)vertrouwen en zin om de verantwoordelijkheid te nemen om een positieve impact te hebben voor onze omgeving.”

Vol trots kunnen wij nu zeggen dat ons ‘kindje’ een volwassen programma is geworden, met positieve evaluaties en vele enthousiaste trainers en ouders.

home shape green bottom
Wij werken voor & samen met
Bekijk alle referenties
Werkplaats SAMEN
Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West
It Starts With Me Global
Nederlands jeugdinstituut
Centrum Jeugd en Gezin Den Haag
Nederlands centrum jeugdgezondheid