Uitnodiging FICE masterclass 14 okt. Met Adéle Grosse uit Zuid Afrika over Het Begint Bij Mij

Masterclass door Adéle Grosse over hoe een succesvol ouderschapsprogramma uit Zuid Afrika ook in Nederland werkt

Op 14 oktober organiseren we een masterclass in Zwolle samen met FICE Nederland waarbij Adéle Grosse zal vertellen over het ouderprogramma Het Begint Bij Mij. Een unieke kans om je te laten inspireren zonder helemaal naar Zuid Afrika af te hoeven reizen! 

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link

Flyer en programma

Uitnodiging FICE masterclass 14 okt. Met Adéle Grosse uit Zuid Afrika over Het Begint Bij Mij

Adéle gaf ons met haar programma Het Begint Bij Mij de inspiratie om als mens, als ouder, als professional en als beleidsadviseur voor een nieuwe koers te kiezen.

Berthe vertelt hoe ons veranderingsproces begon:

“In 2010 hoorde ik tijdens een congres, georganiseerd door het internationale netwerk FICE, voor het eerst over ‘Het Begint Bij Mij’. Een paar maanden daarvoor was ik gestopt als teammanager van de afdeling Spoedeisende zorg bij Bureau Jeugdzorg. Ik merkte steeds vaker dat in de jeugdhulp het mijden van risico’s een steeds verder gaande protocollering tot gevolg had. Ook lag voor mij de focus van mijn werkzaamheden te veel op het bestrijden van symptomen in plaats van het voorkomen hiervan. Hierdoor voelde ik mij steeds minder verbonden met datgene waar het in de jeugdhulp volgens mij om gaat: het versterken van ouders.

Tijdens de workshop ‘Het Begint Bij Mij’ die ik volgde op het FICE congres in 2010 in het prachtige Zuid Afrika, werden mijn ogen geopend. Hier stond een vrouw, Adéle Grosse, die vanuit een diepe wens om haar kinderen gezond en gelukkig te laten opgroeien, op zoek was gegaan naar tools die haar hierbij kunnen helpen. Een vrouw die de negatieve patronen uit haar jeugd wilde doorbreken om zo te voorkomen dat zij dezelfde fouten zou maken in het opvoeden van haar eigen kinderen.

In Nederland hadden we het over het aanspreken van de eigen kracht van ouders, maar hadden geen idee hoe we dit moesten doen. Hier stond iemand die het gewoon gedaan had.

Geïnspireerd door dit verhaal ben ik in de periode die volgde in samenwerking met FICE Nederland een aantal inspiratietafels gaan organiseren waarbij Adéle Grosse haar verhaal deelde. Enerzijds om te laten zien en vertrouwen te geven dat het in de jeugdhulp ook anders kan, anderzijds om te peilen of het naar Nederland halen van een dergelijk programma zinvol zou kunnen zijn.

Op basis van de inspiratietafels bleek er genoeg interesse te zijn om het programma stap voor stap naar Nederland te halen. Een gecompliceerd traject bleek, want de inhoud van het programma vroeg wel enige contextualisering alvorens het hier ingezet kon worden.

Nu zijn we jaren verder, hebben inmiddels ervaring met het programma ‘Het Begint Bij Mij’ opgedaan in de gespecialiseerde jeugdhulp, wijkteams en het welzijnswerk. En we zijn gestart met een pilot waarbij we gaan werken met ervaringsdeskundigen.

De feedback op het programma die we van ouders krijgen motiveert ons iedere dag weer om in te zetten op een bredere bekendheid en implementatie van ons programma. Vol vertrouwen kan ik op basis van deze feedback zeggen dat ons programma helpt bij het aanspreken van de eigen kracht van ouders, dat ouders weer vertrouwen hebben in de toekomst en bovenal, dat zij ervaren dat zij met behulp van het programma en elkaar in staat zijn om negatieve patronen om te bouwen naar positieve patronen.”

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link

Terug naar overzicht