De hulpverleningsrelatie als de sleutel tot positieve transformaties

Uit wetenschappelijk onderzoek en ook uit onze gesprekken met professionals en ervaringsdeskundigen blijkt dat de relatie, de zogenaamde klik tussen hulpverlener en gezin, ouder of kind de sleutel is voor de effectiviteit van de ingezette hulp. De mate waarin het lukt om overeenstemming te hebben over het doel blijkt een fundamentele impact te hebben op het vertrouwen en erkenning van de rol van hulpverlener die een ouder, kind of gezin heeft in de hulpverlener en dus in de hulpverlening.

In moeilijke woorden staat hier eigenlijk hetzelfde als een moeder aan een van onze trainers van Het Begint Bij Mij schreef:

Toch horen we overal om ons heen, in de praktijk, in opleidingen, bij trainingen, congressen, in organisaties en beroepsverenigingen vooral veel over: ketensamenwerking, expertise, vaardigheden, inrichten van de toegang tot zorg, signaleren, diagnosticeren, specialiseren, taxeren, innoveren, normaliseren enzovoort….

Normaliseren is nodig, als daarmee tenminste bedoeld wordt dat de hulpverlening genormaliseerd kan worden. Terug naar de basis, terug naar de menselijke kant van hulpverlenen, terug naar de menselijke kant van de professionals zelf. Wie zijn zij, wat vinden zij belangrijk, wat willen zij bereiken? Hoe zorgen wij dat zij vertrouwen hebben in zichzelf en in elkaar? Hoe versterken en steunen we professionals zodat zij als mens in staat zijn om in verbinding te komen met kinderen, ouders en gezinnen? Hoe zorgen we dat hulpverleners echt hun eigen instrument kunnen zijn als zij gezinnen, ouders en kinderen ondersteunen? Dit zijn vragen die wij in ons programma Het Begint Bij Mij voor professionals proberen te beantwoorden. Het programma geeft geen kant en klare antwoorden en informatie, maar kenmerkt zich door ontdekken, ervaren, doorleven en toepassen wat voor jou werkt. We wisselen met elkaar van gedachten over wat belangrijk is en hoe je dit in je dagelijkse werk handen en voeten kunt geven.

Wij geloven dat deze (persoonlijke) bewustwordingsprocessen een fundament kunnen zijn voor de transformatie in gezinnen, in organisaties en in de keten van jeugdhulpverlening

Ons programma voor professionals

Terug naar overzicht