Eerste training voor professionals gewaardeerd met een 9,5

Enver gestart met training voor professionals

Melinda Reisig mocht bij haar organisatie Enver onze training voor professionals geven. Ze startte met een groep van 11 professionals waarvan er 8 de training helemaal hebben afgemaakt. De andere 3 waren door ziekte of privé omstandigheden gedwongen om te stoppen.

Melinda en ik spraken elkaar na afloop over de impact van de training en het nut ervan voor professionals bij Enver. Zij vertelde over het proces dat de groep samen had doorlopen. Over hun enthousiasme, gedrevenheid en het feit dat ze elkaar na deze training zullen blijven zien. Zij zijn echt een hechte groep geworden. Iedereen heeft daarnaast zijn eigen bewustwordingsproces doorgemaakt. Het voelde als een verdieping naar jezelf, stilstaan bij wie je bent. Heel bijzonder was de laatste bijeenkomst, waarin deelnemers ervoor konden kiezen om de brief die zij aan zichzelf hebben opgeschreven, aan elkaar voor te lezen. Dit bleken hele mooie kwetsbare boodschappen te zijn, die zij toch vol trots met elkaar deelden.

Positieve reacties van de deelnemers

Helaas hebben maar 4 deelnemers onze evaluatievragen beantwoord, maar zij hebben de training wel gewaardeerd met een 9,5 gemiddeld! Zij geven stuk voor stuk aan dat zij door deze training beter in staat zijn om aan te sluiten bij de ouders en/of jongeren met wie ze werken. Ook de samenwerking met hun collega’s is (iets) verbeterd. Alle 4 zeggen ook dat zij zich beter toegerust voelen om hun vak uit te oefenen en dat de balans die zij ervaren tussen werk en privé-leven toegenomen. Twee van hen geven zelfs aan dat de werkdruk die zij ervaren is afgenomen door de training.

Deze resultaten laten zien dat een training HetBegintBijMij voor professionals echt waardevol is. Niet alleen voor de professionals, maar zeker ook voor de organisaties en de gezinnen waarvoor zij werken.

Super bedankt Melinda!

Melinda is echt een top trainer, zij werd door de deelnemers gewaardeerd met maar liefst een 9,8. Vooral haar persoonlijke manier van het overbrengen van de boodschap en haar oprechtheid werden zeer gewaardeerd.

En nog meer goed nieuws

En het mooie is dat Enver ervoor gekozen heeft om binnenkort een tweede groep professionals deze training te laten volgen!

Terug naar overzicht