Berthe Peerenboom 

Tel. 06-22949241 berthe@peer3.nl

Berthe is een sociale architect. Dat houdt in dat zij nieuw beleid ontwikkelt door de complexiteit terug te brengen naar een eenvoudig en voor iedereen begrijpelijk model. Door focus aan te brengen worden projecten overzichtelijk en behapbaar. Berthe heeft een talent voor het verbinden van mensen, organisaties en kennis, zij kan een situatie creëren waarin iedereen kan bijdragen. Berthe is een expert in veilig opgroeien, netwerksamenwerking en organisatievraagstukken.

 

Hanne Peerenboom

Tel. 06-41688173 hanne@peer3.nl

Hanne is een inspirerende verbinder. Zij zoekt steeds naar nieuwe oplossingen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat nodig is. Hanne bouwt aan het zelfvertrouwen en onderlinge vertrouwen van partners in projecten. Zij zorgt er op creatieve wijze voor dat mensen zin krijgen om aan de slag te gaan en te blijven en zo hun verantwoordelijkheid nemen. Hanne is expert op het preventieve domein en de onderlinge samenwerking in de keten. Visualisatie en spelenderwijs leren kenmerken haar aanpak.

Yvonne van Westering

Tel. 0623832554 yvanwestering@gmail.com

Yvonne is een betrokken bruggenbouwer. Zij is nieuwsgierig en bekijkt zonder oordeel verschillende perspectieven om te kunnen schakelen naar de best passende oplossing. Yvonne weegt het belang van alle betrokkenen zodat aangesloten kan worden bij de behoefte van de (doel)groep. Samen met partners creëert zij situaties waarin mensen, kennis en talenten elkaar kunnen versterken zodat iedereen doet waar hij goed in is. Yvonne is een expert in: transitie en transformatie processen, samen leren en informatievoorziening.