HBBM opleidingen

Voordat je al deze praktische informatie bekijkt raden we je aan om de enthousiaste verhalen van ouders en professionals te lezen tussen onze nieuwsberichten. Zij verwoorden het beste waarom het zo bijzonder waardevol is om ouders aan de hand van dit programma te versterken in hun rol als ouder en opvoeder.

Professional: “Ik krijg zelf zoveel energie van het werken met dit programma! Alles wat je leert bij HBBM blijft jarenlang en in allerlei situaties zijn vruchten afwerpen.”

meer ervaringsVERHALEN lezen

 

 

Iedereen die opgeleid wordt voor het programma Het Begint Bij Mij voor opvoeders doorloopt 3 fases:

Fase 1: Kennismaking met programma Het Begint Bij Mij

Het makkelijkste en goedkoopste kun je dit doen door mee te draaien als deelnemer met de groepsbijeenkomsten voor ouders. Als professional kun je ook kiezen voor de speciaal voor jeugdprofessionals ontwikkelde training. Stuur een mail naar info@peer3.nl zodat we kunnen kijken waar en wanneer dit mogelijk is.

Deze kennismaking is nodig omdat wij uit ervaring weten dat je de basisprincipes van het programma Het Begint Bij Mij beter kunt toepassen, wanneer je alle oefeningen een keer zelf hebt uitgevoerd en de meerwaarde ervan in je eigen leven en/of werk hebt ervaren.

Fase 2: Het opleidingsprogramma

Opleiding Het Begint Bij MIJ voor HBO professionals

De belangrijkste voorwaarde, naast een HBO diploma, om mee te mogen doen, is dat je de positieve impact die je zelf hebt ervaren wilt en kunt doorgeven aan anderen.

Fase 2 bestaat grofweg uit 3 elementen:

  1. Inzicht in de achterliggende bedoeling van HBBM, de basisprincipes, de bouwstenen, de theorie en de oefeningen.
  2. Leren en oefenen van vaardigheden voor het toepassen van de principes van Het Begint Bij Mij, zowel met ouders individueel als in groepen.
  3. Op een persoonlijke wijze, met je eigen ervaringskennis en verhalen vormgeven en oefenen van de verschillende onderdelen van het programma voor opvoeders.

Na het afronden van de opleiding zijn professionals in staat om:

  • Ouders zowel individueel als in een groep te begeleiden bij het ombuigen van negatieve patronen in positieve patronen. Professionals zijn in staat om ouders te versterken in hun zelfvertrouwen en het zelfinzicht van ouders te vergroten, opdat ouders ZELF in staat zijn om te bepalen wat voor hen en hun kind(eren) belangrijk is om te doen.
  • Een rolmodel zijn en hun levenservaring te benutten om verbinding te maken met ouders. Professionals leren om op een gelijkwaardige wijze samen met ouders te werken. Deze veilige vertrouwensrelatie vormt het fundament om patronen te kunnen doorbreken. Bij de Het Begint Bij Mij aanpak is steeds sprake van een parallel proces. Wat we willen dat de ouder kan voor hun kind moet de professional ook kunnen zijn voor de ouder. Professionals leren zowel om de principes op zichzelf toe te passen, als deze weer aan ouders en kinderen over te dragen door middel van hun voorbeeldgedrag. Zo is wat je denkt, zegt en doet met elkaar in overeenstemming (congruent).
  • Bewust te kiezen voor een individuele aanpak of groepsbijeenkomsten. Professionals leren zowel in individuele begeleidingstrajecten als in groepsbijeenkomsten de bovenstaande principes toe te passen. Professionals gaan ervaren dat een collectieve benadering normaliserend kan werken. In deze opleiding ligt de focus daarom ook op hoe professionals ouders in een groep kunnen begeleiden om hun (negatieve) patronen te doorbreken. Ouders voelen zich niet alleen, ze vinden steun en herkenning bij elkaar, hoe heftig hun problemen ook zijn. Dit sluit aan bij ons basisprincipe: Denk, schrijf, deel en doe, oftewel: sharing, caring and daring.
  • Ouders te motiveren en te faciliteren om veranderingen vol te houden. We stimuleren dit o.a. door te faciliteren dat ouders elkaar na de bijeenkomsten blijven ontmoeten en ondersteunen. Het doel van deze supportgroep is dat veranderingen duurzamer zijn het netwerk van ouders wordt uitgebreid. Ouders leren zelf verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen proces. Ze nemen geen verantwoordelijkheid van elkaar over, maar steunen en stimuleren elkaar wel als dat nodig is.

Professionals ervaren gedurende de opleiding hoe zij op hun eigen persoonlijke wijze, kunnen aansluiten bij ouders en hoe zij het geleerde steeds kunnen aanpassen aan diverse (culturele) doelgroepen.

Fase 3: Aan de slag met Het Begint Bij Mij

In deze fase staan blijven leren en jezelf te blijven ontwikkelen centraal. We stimuleren het gesprek en uitwisseling van ervaringen tussen iedereen die is opgeleid. Eén keer per jaar neem je deel aan een landelijke Het Begint Bij Mij trainersdag. Je krijgt toegang tot ons digitale portaal met filmpjes, afbeeldingen, tools en handboeken. Je kunt door Peer3 ingehuurd worden om HBBM trainingen te verzorgen of je werkt met HBBM binnen je eigen organisatie. Bekijk hier ons Het Begint Bij mij Team.

Programma en prijzen opleiding HBO professionals

Bij een deelnemersaantal van min. 8 en max. 12 zijn de kosten € 2100,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief de kosten voor de locatie, drinken, lunch en materialen. Voor incompany trainingen kunnen we een lager tarief hanteren.

De opleiding wordt verdeeld over 6 dagen van 8 uur, gevolgd door een halve dag examen.

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt.

EXTRA opleidingsaanbod

Opleiding tot (assistent-) trainer met ervaringskennis

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor ouders en ervaringsdeskundigen die een rol willen spelen in het verspreiden van hun geleerde lessen in hun wijk of gemeenschap. Na deze opleiding kunnen zij als (assistent-)trainer aan de slag. Een aantal van hen blijken goed in staat om zelfstandig HBBM trainingen te organiseren blijkt bijvoorbeeld uit dit mooie verhaal van Hala. Zij ontvangen op maat coaching en begeleiding door Peer3. De opgeleide (assistent-)trainers kunnen professionals versterken met hun ervaringsverhalen, culturele achtergrond of doordat zij een andere taal spreken. We besteden in deze opleiding aandacht aan de (pedagogische) inhoud en de theoretische basis van het programma. Ook oefenen we met algemene trainersvaardigheden, groepsdynamiek, presentatie- en communicatievaardigheden.

De kosten voor deze opleiding liggen hoger dan die voor een HBO professional. Deze opleiding is vaak onderdeel van een wijkgerichte aanpak in een gemeente. De vergoeding van de opleidingskosten zijn meestal verwerkt in de fondsenwerving of een subsidie aanvraag.

RESULTATEN EVALUATIES OUDERSTRAINING

Je persoonlijke ervaring is goud waard!

Iedereen wordt opgeleid om de ouderbijeenkomsten op hun eigen manier vorm te geven. Zij mogen hun persoonlijke ervaringen benutten om opdrachten en informatie duidelijker te maken. Zij hebben allemaal zelf ook de training moeten doorlopen als deelnemer en weten dus precies hoe het voelt om een oefening te doen. Dit schreef een deelnemer aan een van onze trainers: