Het Begint Bij Mij training voor professionele opvoeders

Kinderen nemen niet alleen van hun ouders, maar ook van anderen om hen heen, gedrag, normen en waarden over. Pedagogische medewerkers zien wij als mede-opvoeders van kinderen, zij vervullen een voorbeeldrol voor kinderen. Hun dagelijkse aanwezigheid biedt hen de unieke kans om kinderen als het ware ‘het leven voor te leven’. Kinderen zien wat zij doen, hoe zij communiceren en hoe zij met uitdagingen omgaan. Pedagogisch medewerkers zijn daarom van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van kinderen. Zij hebben (vaak onbewust) invloed op de normen en waarden die kinderen leren, het zelfvertrouwen van kinderen, de wijze waarop kinderen communiceren en zelfs op de wijze waarop kinderen omgaan met tegenslagen.

Vanuit deze visie vinden wij het belangrijk dat pedagogisch medewerkers nog beter dan nu al gebeurt, worden toegerust voor de invulling van deze opdracht. Door hen bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheid én hen te laten ervaren hoe zij van grote meerwaarde zijn, creëren we een win-win situatie: We werken aan een stevige pedagogische basis én we vergroten de waardering en het werkplezier van deze groep professionals.

 

We hebben daarom een training Het Begint Bij Mij ontwikkeld voor professionele opvoeders. Komend jaar zullen we deze training in de praktijk uitvoeren en de resultaten ervan meten.

Klik hier voor het verhaal van een pedagogisch medewerker die de training Het Begint Bij Mij heeft gevolgd.

Peer3 heeft ruim 10 jaar ervaring met het werken met organisaties en trainen van professionals. Aanvankelijk lag de focus op het opleiden van professionals als trainer van ons ‘Het Begint Bij Mij’ programma voor ouders en opvoeders. Tijdens de opleiding van professionals werd keer op keer duidelijk dat het programma ook grote positieve impact had op henzelf, hun gezinsleven en hun werk. Om die reden hebben we in 2021 een training speciaal voor professionals ontwikkeld. De basisprincipes en bouwstenen van dit programma zijn hetzelfde als in het programma voor ouders. De verhalen en de voorbeelden die we gebruiken en de oefeningen die we uitvoeren kunnen echter wel aangepast worden aan de doelgroep en de wensen van de opdrachtgever.

De evaluaties van de training voor professionals zijn erg positief, dus we hebben er alle vertrouwen in dat ook dit nieuwe programma positieve transformaties in gang zal zetten!

Als je meer wilt weten over deze training, de kosten en de aanpak, neem dan gerust contact met ons op.