Oudertraining: Aanpak en inhoud

De training bestaat in opzet uit zes groepsbijeenkomsten van circa 3 uur. Deze wordt begeleid door één of twee van onze gecertificeerde Het Begint Bij Mij-trainers. De groepen bestaan uit ongeveer 8 ouders, jongeren of mede-opvoeders. De eerste bijeenkomst bestaat uit een uitgebreide kennismaking en het opstellen van de gezamenlijke regels voor de groep, zodat er een sfeer van vertrouwen en veiligheid ontstaat. Tijdens de daarop volgende bijeenkomst staan achtereenvolgend de volgende bouwstenen centraal:

Bouwsteen 1: Mijn rol en verantwoordelijkheid als ouder / mede-opvoeder

 • Hoe houd ik mijn (energie)tank vol en hoe doen mijn groepsgenoten dat?
 • Bij wie gaan mijn kinderen ‘liefde’ halen als ik ze geen aandacht geef?
 • Nadruk op positieve patronen en eigen kracht: verandering, het begint bij mij!
 • Ontwikkelingsfasen van een kind
 • Opvoedstijlen: hoe ben ik opgevoed en wat voor ouder/mede-opvoeder wil ik zijn?
 • Wat doen we allemaal wel niet voor ons gezin?  (rollen in het gezin)

Bouwsteen 2: Zelfvertrouwen en zelfbeeld

 • Waar komt mijn zelfbeeld vandaan?
 • Wat heeft mijn zelfbeeld voor effect op (mijn) kind(eren)?
 • Hoe creëren kinderen zelf hun zelfvertrouwen en zelfbeeld? (invloed ouders en omgeving)
 • Hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten?

Bouwsteen 3: Effectieve communicatie

 • Belang van effectieve communicatie: thuis en in mijn omgeving
 • Hoe kom je over, als je maar half luistert?
 • Verschillende liefdestalen: hoe uiten mensen liefde? En herken ik de liefdestaal van anderen?
 • Poortwachtersfunctie van ouders: wat is mijn invloed en hoe ver reikt deze?

Bouwsteen 4: Normen, waarden en regels

 • Waar sta ik voor?
 • Hoe uit je je normen en waarden naar je sociale omgeving?
 • Hoe kom ik, en hoe komen anderen aan hun normen en waarden?
 • Discipline; wat is dat eigenlijk? Waarom is consequent zijn zo moeilijk?

Tot slot: Continuïteit via de supportgroep

 • Wat is een supportgroep? Hoe houden we in de toekomst contact met elkaar?
 • Welke afspraken maken we met elkaar?
 • Kiezen van een supportgroep-leider


De aanpak tijdens bijeenkomsten

De praktische oefeningen, gebruikte video-clips en de wijze waarop de informatie is verpakt, in beeldspraak, steeds terugkomende motto’s en humor, maakt de training heel toegankelijk voor alle doelgroepen: uit verschillende sociale milieus en met verschillende culturele achtergronden. Daarnaast zet het echt aan tot actie. Door het groepsproces en gezamenlijke oefeningen die de deelnemers tijdens de bijeenkomsten doen en door de huiswerkopdrachten, ontwikkelen zij niet alleen inzicht in bijvoorbeeld verschillende opvoedstijlen, maar ervaren zij ook tijdens de training al welk effect hun eigen gedragsverandering heeft op hun gezin of omgeving. De deelnemers worden uitgedaagd om oude, negatieve patronen om te buigen in positief gedrag. Daar hoort bij dat zij de mensen uit hun eigen gezin en sociale netwerk deelgenoot maken van deze veranderingen en dat zorgt voor steun en duurzaamheid van de veranderingen. En dankzij onze vrijwilligers, die er als supportgroep-leiders voor zorgen dat na afloop van de vijf trainingsbijeenkomsten de groep bij elkaar blijft komen, gaat het positieve veranderproces verder.

oefeningen, filmpjes en lees ervaringsverhalen

Voor wie is de oudertraining geschikt?

Uit ervaring weten wij dat deze training voor veel ouders geschikt is. De training is inmiddels succesvol aangeboden aan o.a. jonge moeders, ouders met kinderen op het primair onderwijs, ouders van kinderen met een chronische ziekte en ouders die zijn doorverwezen door een lokaal jeugdteam. Het is bij uitstek geschikt voor ouders met diverse culturele achtergronden. Belangrijk is wel dat de deelnemers:

 • op vrijwillige basis meedoen;
 • zij kunnen reflecteren op hun eigen handelen,
 • hiertoe ook de ruimte hebben,
 • de Nederlandse (of Arabische/Engelse) taal enigszins machtig zijn,
 • niet in een crisissituatie verkeren en er geen ernstige veiligheidsissues spelen.

 

Bij de groepssamenstelling is het belangrijk dat de meerderheid van de deelnemers in staat is een actieve houding aan te nemen tijdens de training. 

Het Begint Bij Mij is een beweging

De oudertraining Het Begint Bij Mij vormt een belangrijke bouwsteen voor het realiseren van onze ‘droomsamenleving’. We hebben ook trainingen voor professionele medeopvoeders en professionals die werken in de jeugdhulpverlening. Naast trainingen denken we mee en experimenteren we samen met partners in wijken hoe we nog meer ouders kunnen versterken. De tweede video hieronder is daar een voorbeeld van uit Den Haag.

Monitoring en evaluatie

Om continu de vinger aan de pols te houden wat betreft de kwaliteit en de effecten van het programma, beschikt HBBM over een uitgebreide M&E-systematiek. Dit is nuttig voor de feedback aan de trainers en de resultaatmeting voor het programma. De analyse van de evaluaties door 100 ouders (de eerste deelnemers sinds de implementatie in Nederland), toont aan dat 93% van de deelnemers een positieve invloed in hun dagelijkse leven ervaart na afloop van de training. 61% van hen zegt zelfs veel positieve invloed te ervaren. Zij geven onder meer aan dat zij er klaar voor zijn om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven en zij meer vertrouwen hebben in de toekomst.