Vooraf beheersen van kosten, kan je duur komen te staan

In dit bericht geven we antwoord op de vraag waarom het vooraf proberen te beheersen van kosten soms meer kost dan dat het oplevert. En geven we inzicht in hoe je uitdagingen en interventies kunt beoordelen zodat je kunt kiezen voor de goedkoopste èn de beste aanpak. We maken hierbij gebruik van het cynefin framework en het variatieschema van Wouter Hart.

Uitdaging en problemen, ook die in de jeugdhulpverlening, kun je indelen in 4 categoriën:

  1. Simpel
  2. Ingewikkeld
  3. Complex
  4. Chaotisch

Iedere categorie heeft andere kenmerken en vraagt om een passende aanpak, zie afbeelding

Elke categorie vraagt een eigen wijze van organiseren zodat professionals kunnen doen wat nodig is. In de onderstaande afbeelding hebben we een eerste aanzet per categorie gemaakt als het gaat over wat gevraagd wordt van professionals in de jeugdhulpverlening.

Van uitdagingen die vallen onder simpel en chaotisch kun je vooraf redelijk inschatten wat de kosten zullen zijn. Ingewikkelde en complexe uitdagingen vragen echter een oplossing op maat. Deze zijn lastiger vooraf in te schatten omdat de antwoorden en oplossingen worden ontdekt in het hier en nu samen met de klant. Wouter Hart hanteert het variatieschema om problemen in te delen in de juiste categorie. Hij stelt de volgende 2 vragen:

  1. Is een vraag uniek of standaard?
  2. Kun je een oplossing met garantie geven of creëer je samen met de klant de oplossing die het meeste kans op succes geeft?

Met het onderstaande variatieschema kun je op eenvoudige wijze vooraf beoordelen met welk type uitdaging je te maken hebt.

Het schema geeft ook antwoord op de vraag waarom het je in sommige gevallen duur kan komen te staan als je vooraf kosten wilt beheersen (unieke vraag èn oplossing die vraagt om creatie / complexe uitdagingen), zie tekst in afbeelding.

Een uitdaging waarvan de oplossing zich kenmerkt door een hoge mate van creatie vraagt om aansturing vanuit de bedoeling en leidende principes.

Twee voorbeelden… wat leert dit schema en de vragen ons?
Je zult merken dat uitdagingen altijd opgesplitst kunnen worden in complexe, simpele, ingewikkelde en chaotische delen.

Voorbeeld uitdaging = gezondheid
Vraag 1: Is gezond zijn per persoon uniek of standaard? Wat gezond is weten we in z’n algemeenheid vanuit onderzoek, bijvoorbeeld gezonde voeding, beweging, niet roken etc (categorie simpel). Toch kan gezond gedrag ook per persoon verschillen door (genetische) aanleg of persoonlijke ervaring van gezondheid (categorie ingewikkeld / complex) denk bijvoorbeeld aan mensen met diabetes, iemand in een rolstoel of mensen met een angststoornis.
Vraag 2: Kun je een garantie geven dat iemand over 1 jaar nog gezond is? Nee, je kunt wel in het hier en nu alles doen om de kans zo groot mogelijk te maken dat je gezond blijft.

Voorbeeld uitdaging = geluk en welzijn
Vraag 1: Is gelukkig zijn uniek of standaard? We weten welke factoren over het algemeen bijdragen aan geluk en welzijn van mensen (genoeg eten, primaire levensbehoeften). Toch zijn er ook individuele verschillen en behoeften.
Vraag 2: Ook nu kunnen we geen garantie geven dat je gelukkig bent of zult worden. Wel kunnen we de kans zo groot mogelijk maken door per persoon te kijken wat bijdraagt aan zijn geluk.

Wat betekent dit voor de keuze van interventies en de sturing hierop?

Inzichten nav vraag 1: Voor de standaard vragen kun je standaard oplossingen en producten (voorlichtingsmateriaal / trainingen) aanbieden. Voor specifieke groepen kun je een speciaal aanbod ontwikkelen en voor sommige individuen is het nodig om op dat moment een passend aanbod te creëren. Deze laatste categorie herken je in de praktijk vaak doordat ze tussen wal en schip vallen, ze laten zich moeilijk in een hokje stoppen, kosten relatief veel geld zonder dat het gewenste resultaat behaald wordt. Wanneer je dit soort kenmerken tegenkomt moet er een belletje gaan rinkelen en overgegaan worden naar een aanpak waarin je samen met de client een nieuwe passende oplossing creëert.

Inzicht nav vraag 2: In beide gevallen zie je dat de vraag: Kun je een garantie geven dat iemand gelukkig / gezond is? beantwoord wordt door NEE
Beter kun je dan de vraag stellen: hebben we er alles aan gedaan om de kans zo groot mogelijk te maken dat iemand gelukkig / gezond is? Dit geeft richting en ruimte om te doen wat nodig is, zowel beleidsmatig als in de praktijk.

Wanneer je toch probeert om garanties af te geven zul je merken dat de valkuil om af te dwalen van de daadwerkelijke bedoeling (in dit geval gezondheid of geluk) op de loer ligt. Voor je het weet ligt de focus bij dingen die je wel kunt controleren en meten zoals de tijd dat iemand hulp krijgt of de vraag of het protocol gevolgd is. En als er iets fout gaat (hetgeen heel normaal is wanneer je geen garantie kunt geven) word je tot verantwoording geroepen en ontwikkel je een nieuw protocol waarin je probeert om een garantie voor succes te geven.

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.
Plaats uw reactie

Copyright © PEER 3 2020 | Webdesign& Realisatie : DO IT-online