Het Begint Bij Mij werkt verbindend als teamtraining

Een team van 16 professionals bij Enver van de afdeling pleegzorg hebben gezamenlijk de training Het Begint Bij Mij doorlopen voor professionals. We zijn heel nieuwsgierig naar de meerwaarde van onze training voor een team van professionals. Daarom hebben we onze trainer Melinda een aantal vragen gesteld.

Hoe heb je het ervaren om de training Het Begint Bij Mij te geven aan een team?

Melinda: “De training werkt verbindend als teamtraining. Je doorloopt samen een proces en tegelijkertijd heeft iedereen een eigen proces. Er is tijd en aandacht om de diepte in te gaan en je kwetsbaar op te durven stellen naar elkaar. Tijd om stil te staan bij vragen als:

  • Hoe gaat het met mij?
  • Hoe zorg ik (echt) goed voor mezelf?
  • Hoe gaat het met ons?
  • Hoe kunnen we er voor elkaar zijn?
  • Waar willen we naar toe?

 

Hierdoor komen dingen naar boven die anders niet gedeeld worden. Dit zijn heel verschillende, persoonlijke dingen uit het verleden of juist in het hier en nu, thuis of op het werk. Het is een bijzonder proces om met collega’s samen te doorlopen. Ook best kwetsbaar, maar met deze groep werkte het heel goed. Dit team werkte al op een fijne manier met elkaar samen en de training is een mooie verdieping voor hun samenwerking. Ik zie dat de training ook van meerwaarde zou kunnen zijn wanneer het juist niet zo fijn loopt in een team. Dit is een extra uitdaging, maar kan denk ik wel heel goed werken.

Is er een verschil tussen wat een HBBM training in gang zet bij professionals en bij ouders?

Melinda: “Net als in de oudertraining is de impact per persoon heel divers. Bij de meeste deelnemers ontstonden linkjes tussen hun verleden, hun oude patronen en hun gedrag nu. Ze werden zich bewust van hoe zij daar in het hier en nu door worden beïnvloed. 

Een deelnemer nam een belangrijke, life changing beslissing, gedurende de training. “Ze besloot dat het belangrijk was voor haarzelf en voor haar kinderen om afstand te nemen van negatieve patronen en negatieve invloeden. Mijn ervaring is dat, in iedere HBBM training die ik geef, er altijd 1 of meer mensen zijn die tot het besef komen dat ze het roer echt om willen gooien en in de actie gaan. Iemand die ervoor kiest om dingen anders te gaan DOEN, ook als dat niet gemakkelijk is. Dit komt door de structuur DENK SCHRIJF DEEL DOE die in de training is ingebouwd. Je kunt niet blijven hangen in het nadenken en praten over, maar wordt echt aangezet om ook in actie te komen. Eigenlijk zit hierin niet echt een verschil met de HBBM training aan ouders.”

Kun je concrete voorbeelden geven van wat professionals anders (zijn) gaan doen?

Melinda: “Ja hoor, natuurlijk.

Ik start met wat de metafoor van het tankstation heeft losgemaakt. Professionals gingen van bewustingwording van: ‘Wat heb ik te geven, als mijn tank leeg is?’ Naar: Wat ga ik DOEN om mijn tank te vullen op mijn werk en thuis? Ik zal dit nog concreter maken. Een van de professionals besefte dat ze haar tankstation niet echt vulde door 5 min op de wc met de deur dicht thuis te zitten. Ze stelde zich de vraag: Wat ga ik dan DOEN? We weten het eigenlijk wel (me time in de vorm van een boek/muziek luisteren/ wandelen), maar vinden het moeilijk om het toe te passen in je privé- werk situatie. Dat het gesprek hier al over mocht gaan, leverde veel her- en erkenning op bij elkaar. Het heeft opgeleverd dat het team vaker gaat stilstaan bij de vraag: ‘Hoe gaat het nu echt met jou?’ Ze gaan daar tijd voor maken in hun overleggen.”

Een tweede voorbeeld dat ik eruit wil lichten is de impact van de oefening met de liefdestalen. Dit vonden de deelnemers heel interessant voor zichzelf, maar ook om als tool mee te nemen in de bibliotheek voor (pleeg)ouders. Het is zo belangrijk dat we beseffen, dat iedereen iets anders nodig heeft om zich geliefd te voelen. De professionals waren ervan overtuigd dat dit (pleeg)ouders kan helpen om dichter naar elkaar te komen en meer bewust te gaan zijn van wat hun kind of pleegkind nodig heeft, of waar het om vraagt. Dit inzicht gaat (pleeg)ouders helpen om hun kind of pleegkind aan te bieden wat bij hem/haar past. En dat sluit mooi aan bij het doel van dit team: Kinderen voelen dat er anderen om hen geven en in hen investeren.

De klei oefening bracht nieuwe inzichten in wat beter kan in de onderlinge communicatie in hun team. Zij maakten afspraken over hoe ze binnen supervisie aandacht kunnen blijven besteden aan diverse inzichten uit de training. Er is behoefte aan structurele aandacht voor: Hoe blijven we voor elkaar zorgen en hoe zorg ik goed voor mezelf? Wat heb ik nodig om mijn tank te vullen?

Ten slotte wil ik de impact van oefening over de cirkel van invloed benoemen. Waar besteed ik mijn tijd en aandacht aan en waar niet? De professionals merkten dat ze soms meer invloed hadden en mochten inbrengen dan ze dat daarvoor dachten. Op werkgebied willen ze meer in the lead staan in wat zij denken dat belangrijk is in het aanbod naar ouders, pleegouders en pleegkinderen toe. Daarnaast leerden sommigen ook meer hun grenzen aan te geven en daardoor meer invloed te hebben in situaties waarvan ze dachten er geen invloed op te hebben.”

Bedankt Melinda voor je inzet! Wij zijn uiteraard heel trots en blij om te horen dat jij hebt bereikt wat we hoopten te kunnen bereiken met deze nieuwe training Het Begint Bij Mij voor professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening.

Zo hebben we samen weer een stapje gezet richting ons doel: Samenwerken aan een kansrijke omgeving voor àlle kinderen.

Terug naar overzicht