Gezamenlijke bedoeling en leidende principes, nut en noodzaak

De situatie waarmee gezinnen en professionals te maken hebben is vaak complex. Zeker in gezinnen waarin sprake is van problemen op verschillende domeinen (bv een licht verstandelijke beperking, armoede en criminaliteit) en bij verschillende gezinsleden.

We zullen daarom samen met het gezin moeten leren doen wat werkt.

Als er meerdere domeinen, meerdere organisaties en meerdere hulpverleners betrokken zijn geven een gezamenlijke bedoeling en leidende principes richting aan de manier waarop je samenwerkt. Dit is nodig om professionals de ruimte te geven die nodig is om te ontdekken wat werkt in dit gezin èn tegelijkertijd een basis te hebben waarop je gaat evalueren en aanbod kunt bijstellen.

Bekijk de onderstaande afbeeldingen en video’s. Ze maken duidelijk waarom in de complexiteit van het opgroeien van kinderen een gezamenlijke bedoeling nodig is. We hopen met onze video’s en beelden inzicht te geven, aan te zetten tot nadenken en tot DOEN wat nodig is!