Het Begint Bij Mij, een van de voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren

HBBM, de kracht van het gewone

Op basis van een aantal interviews met onze (assistent-) trainers en ouders die een training hebben gevolgd heeft het leernetwerk normaliseren van de werkplaats SAMEN het volgende gepubliceerd over HBBM.

KLIK HIER VOOR PUBLICATIE: DE KRACHT VAN HET GEWONE

Het Begint Bij Mij is een programma gericht op autonomie, eigen kracht, ouderschap
en het bespreekbaar maken van opvoed- vragen. We lichten een paar mooie inzichten uit de publicatie:

Aanwezige elementen uit de visie normaliseren

 • Twijfels en kwetsbaarheid zijn normaal.
 • Steun is waar mogelijk informeel.
 • Toegang tot steun is laagdrempelig.
 • Gelijkwaardigheid jeugdigen/ouders en ondersteuners/hulpverleners.
 • Vraag/behoefte van jeugdigen/ouders is leidend.
 • Ondersteuners/hulpverleners: oog voor brede opgroei- en opvoedcontext.
 • Aandacht voor positieve zaken.
 • Niet onnodig problematiseren en medicaliseren.

Wat werkt?

 • De kracht van-, en het gevoel van gezamenlijkheid binnen de trainingsgroep. Deelnemers ondersteunen elkaar en kunnen elkaar vertrouwen.
 • De trainingsgroep wordt na afloop van de training een supportgroep, waarin deelnemers elkaar (kunnen) blijven onder- steunen.
 • Door de open opstelling van de trainer en het delen van kwetsbare en persoonlijke ervaringen over het ouderschap, durven de deelnemende ouders ook ervaringen te delen.
 • De ouders zijn hun eigen expert en bepalen zelf wat voor hen werkt.
 • De training is interactief en visueel.
 • De training wordt afgestemd op de speci- fieke behoeften van de groep deelnemers.
 • Ouders inspireren en moedigen elkaar in de zelfzorg, de tijd nemen voor zichzelf en om stapjes buiten hun comfortzone te zetten.
 • Ouders voelen zich gezien, gehoord en gesteund.
 • Er wordt nadruk gelegd op wat er lukt, het versterken van zelfvertrouwen en het (veer)krachtiger maken van mensen.

 

We raden je aan om de hele publicatie te bekijken voor meer verdieping en ook ideeën over wat nog beter kan over HBBM, maar ook voor andere prachtige voorbeelden zoals buurtgezinnen, moeders informeren moeders, homestart, ervaringscafé etc.

Terug naar overzicht