Vertrouwen leidt tot virtueuze cirkels

Een van de basisprincipes van de oudertraining Het Begint Bij Mij is: Jij Bepaalt

Dit principe is gebaseerd op het vertrouwen dat ouders het beste willen voor hun kind(eren). Zij zijn als geen ander in staat om te kiezen waarmee zij aan de slag gaan. Wat past bij hun als ouder en wat past bij hun kind? In de oudertraining controleren we dus niet of je je huiswerk hebt gemaakt en of dat je echt alles goed hebt onthouden. Het gaat niet om wat wij jou willen leren, maar om wat je zelf zou willen leren.

Onze training faciliteert ouders om hun eigen leerproces vorm te geven. We geven steeds wat inspiratie, zetten je aan het denken en brengen gesprek met elkaar op gang. Ouders krijgen veel ruimte om dingen op hun eigen manier en in hun eigen situatie toe te passen. Als je wilt mag je dit delen in de groep.

Weet je wat er dan gebeurt? Ouders blijken heel graag te willen delen wat ze hebben gedaan en ze stellen veel vragen. We zien dat er gedurende de training als vanzelf bij iedereen beweging en energie ontstaat om dingen anders te gaan doen. En door te doen ontdekken ouders wat werkt en krijgen ze meer (zelf)vertrouwen etc… Er ontstaat een virtueuze cirkel, een positief patroon voor veranderingen.

Daarom werken wij altijd vanuit vertrouwen. We maken keuzes en doen ons werk vanuit vertrouwen. Vertrouwen in ouders en kinderen, vertrouwen in professionals en vertrouwen in elkaar!

Alleen vanuit vertrouwen kunnen we bouwen aan virtueuze cirkels zoals in het plaatje hieronder. 

Terug naar overzicht