Waardevolle verantwoording begint bij de professional, samen met het gezin

In deze video zingt Moraya ”Ik ben meer dan nummer 107” en dat zingt ze voor velen! Teveel jongeren die te maken hebben met jeugdhulp herkennen zich hier in. Het lijkt daarom nodig dat we nog eens goed nadenken over het doel van een dossier en het doel van verantwoorden. Gebaseerd op onze eigen ervaring en literatuur doen wij hier een voorstel:

Een dossier leg je niet aan om je te verantwoorden aan je collega’s of de inspectie. Nee een dossier is er om je te helpen om verantwoorde keuzes te maken. Je houdt samen met een gezin bij hoe het gaat en wat beter kan, om samen van te leren.

Verantwoording dient een lerende praktijk, waarin jezelf toetsbaar opstellen en de wil om te leren van opgedane inzichten twee belangrijk uitgangspunten zijn. Enkel vanuit die grondhouding vormgegeven verantwoording kan van meerwaarde zijn voor gezinnen.

Onze stelling wordt bevestigd in een beleidsstuk van 83 pagina’s over anders verantwoorden in de zorg ‘blijk van vertrouwen’ van de Raad van volksgezondheid en samenleving. Een link naar het beleidsdocument vind je hieronder. Als je geen zin hebt om het helemaal te lezen, hebben wij het voor je samengevat in één beeld voor de jeugdhulpverlening (zie hieronder). We hopen professionals en organisaties hiermee te inspireren om verantwoording als een lerende praktijk vorm te gaan geven.

VAN:

(enkel) verantwoorden wat moet èn omdat het moet

NAAR:

verantwoorden om samen met gezinnen gedurende de hulpverlening te leren wat zinvol is en wat beter kan.

Ondanks de hoeveelheid tekst is het advies wel een aanrader om te lezen trouwens!

Document ‘blijk van vertrouwen’

 

 

Terug naar overzicht