Fysiek samenwerken aan veiligheid op een grote poster

Heel leuk en leerzaam om de bouwstenen te gebruiken als een poster. Zo kan iedereen er omheen staan en betrokken zijn bij het schrijven en plakken van post-its. Je ziet meteen welke informatie mist en ontdekt bijna vanzelf patronen.

Ons idee is dat de posters samen met jongeren en ouders worden ingevuld. Zo krijgen we niet alleen een vollediger beeld, maar gezinnen gaan zelf ook de patronen zien. Ze worden letterlijk zichtbaar. Groot voordeel van fysieke posters is dat je allemaal actief betrokken bent.

Welke inzichten leverde het op deze manier invullen van deze 2 bouwstenen op?

Bouwsteen gezinsanalyse: Er is weinig bekend of er wordt in ieder weinig overgedragen over de ouders, andere gezinsleden en het netwerk.

Bouwsteen analyse hulpverlening: Op de poster van de hulpverleningsgeschiedenis valt op dat we wel weten welke organisatie hulp heeft verleent, maar niet was de aanleiding daarvoor was en met welk resultaat. We zien dat er jarenlang van alles is ingezet en dat ouders steeds vrijwillig hebben meegewerkt. De vragen die dit overzicht oproept is of wel de juiste hulp is ingezet, is het niet onderschat en is de hulp niet teveel alleen gericht op het kind geweest? Hoeveel aandacht is er geweest voor ouderfactoren die wellicht van grote positieve of negatieve invloed zijn geweest?

Bouwstenen voor samenwerking aan veiligheid

We hebben in samenwerking met professionals in de regio Holland Rijnland die werken voor jeugdteams en de jeugdbescherming een aantal bouwstenen ontwikkeld. De bouwstenen helpen om:

  1. inzicht te krijgen in de patronen in gezinnen en wat er nodig is deze duurzaam te veranderen
  2. inzicht te krijgen in de patronen in onze hulpverlening en welke (systeem)condities er nodig zijn om dit te veranderen

De komende periode zal in de regio Holland Rijnland in de praktijk, met gezinnen gewerkt worden met de bouwstenen en onderzocht worden welke meerwaarde dit heeft voor de kinderen en gezinnen.

Terug naar overzicht