Beheersen van de kosten bij complexe problemen in de jeugdhulp

Uitdaging en problemen, ook die in de jeugdhulpverlening, kun je indelen in 4 categoriën:

  1. Simpel   2. Ingewikkeld   3. Complex   4. Chaotisch

Iedere categorie heeft andere kenmerken en vraagt om een passende aanpak, zie afbeelding

Elke categorie vraagt een eigen wijze van organiseren zodat professionals kunnen doen wat nodig is. In de onderstaande afbeelding hebben we een eerste aanzet per categorie gemaakt als het gaat over wat gevraagd wordt van professionals in de jeugdhulpverlening.

De conclusie die wij hier uit trekken is dat hoe complexer de situatie hoe minder voorspelbaar en dus hoe lastiger vooraf in te schatten is wat nodig is en wat het gaat kosten. Dat betekent dat je juist in complexe situaties veel ruimte moet geven aan de professional. Hoe lastig ook, want juist de hulp in deze gezinnen kost vaak al heel veel. Vooraf proberen de kosten te beheersen werkt in deze situaties namelijk averechts, zowel op de effectiviteit van hulp als op de kosten. Op de lange termijn is dat dus een stuk duurder.

Terug naar overzicht