Laten we de intergenerationele overdracht van stress en armoede doorbreken!

Voor een opdracht voor de JGZ zijn we ons aan het verdiepen in de gevolgen van armoede voor kinderen. Wij delen hier onze inzichten en hopen dat we met z’n allen, als hulpverleners, maar zeker ook als burgers van onze maatschappij, samen de verantwoordelijkheid voelen en nemen om de vicieuze cirkel van armoede in gezinnen te doorbreken. Alleen met elkaar kunnen we hier iets aan doen!

Onze samenvatting van de inzichten en adviezen van deskundigen gebaseerd op het seminar ‘een vaccin tegen armoede’

Uit onderzoek is gebleken dat de stress in gezinnen waar sprake is van armoede is van invloed op de levensvaardigheden die kinderen ontwikkelen. Levensvaardigheden kunnen onderverdelen in denkfuncties en regulatie functies.

Denkfuncties zijn:

 • plannen
 • organiseren
 • tijdmanagement
 • werkgeheugen
 • metacognities

 

Regulatiefuncties zijn:

 • verleidingen weerstaan
 • emoties beheersen
 • in actie komen
 • aandacht vasthouden
 • flexibel zijn
 • doorzettingsvermogen

 

Deze levensvaardigheden zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en zijn zo van invloed op het toekomstperspectief van een kind. De kans dat kinderen zonder deze levensvaardigheden slagen in het onderwijs of dat ze later een baan vinden en deze volhouden is namelijk een stuk kleiner. Armoede en stress worden op deze manier intergenerationele overgedragen, er is sprake van een negatieve vicieuze cirkel.

Het is daarom aan ons als hulpverleners, maar ook als maatschappij om gezinnen waar sprake is van stress te ondersteunen. Er is hiervoor een integrale aanpak nodig waarin aandacht is voor:

 1. de situatie waarin kinderen opgroeien, aanpak van de oorzaken van stress en armoede
 2. wat de ouders nodig hebben, hoe kunnen we (de vaardigheden van) ouders versterken?
 3. ondersteuning van de kinderen zodat zij hun levensvaardigheden goed ontwikkelen

Klik op de afbeeldingen hieronder voor onze visualisatie van bovenstaande inzichten en de concrete adviezen van deskundigen.

Terug naar overzicht