Werken met ervaringsdeskundige trainers

“Ons doel is om in de toekomst te werken met meer ervaringsdeskundige trainers voor het ouderprogramma ‘Het Begint Bij Mij’ Wij leggen uit wat we daarmee bedoelen en waarom dit nodig is”

Iedereen is eigenlijk ervaringsdeskundig. Afhankelijk van diegene die jij ondersteunt kun je gebruik maken van ervaringen die voor die ander herkenbaar zijn. Hoe meer jullie ervaringen overeenkomen, hoe meer herkenning  en daarmee hoe meer verbinding je kunt maken met de ander.

Dus ook alle professionals zijn ervaringsdeskundigen?

Zeker…. Iedereen heeft ergens in zijn leven positieve of negatieve ervaringen opgedaan. Dit vormt je tot wie je nu bent en hoe je reageert in situaties. Juist daarom vinden wij het zo belangrijk dat je ook als professional je ervaringskennis bewust kent en benut.

Waarom is het toch nodig om naast professionals, ervaringsdeskundigen op te leiden?

Er zijn in onze samenleving ouders die niet worden vertegenwoordigd door de groep professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening. Denk aan laagopgeleide ouders, ouders die worstelen met het vinden van werk, ouders die leven in armoede, ouders met psychische problemen, ouders met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse etc. Professionals zijn meestal hoogopgeleid, ze hebben een baan, ze hebben meestal geen stress over geld of psychische problemen etc..  Met andere woorden, zij hebben andere ervaringen en/of een andere achtergrond dan deze ouders.

Als we alle kinderen, alle ouders en gezinnen willen bereiken is het nodig om meer mensen op te leiden met een grotere diversiteit aan ervaringen en achtergronden. Zij zullen makkelijker verbinding kunnen maken en in staat zijn om hen te ondersteunen. Hierdoor zullen meer kinderen de kans krijgen om op te groeien met minder stress, meer kansen en hoop op een betere toekomst.

Win win situatie

Niet alleen bereiken ervaringsdeskundige trainers meer gezinnen, zij krijgen zelf ook de kans om van betekenis te kunnen zijn en krijgen perspectief op een betaalde baan als trainer.

De grondlegster van Het Begint Bij Mij, Adéle Grosse, is zelf opgegroeid in een zeer kwetsbare gezinssituatie. Dit leidde bij haar tot de ontwikkeling van veel onzekerheid en angst. De wens om haar kinderen een kansrijke toekomst te geven, leidde tot het besef dat zij de negatieve patronen die zij heeft meegekregen uit haar jeugd moest doorbreken. Daarom ontwikkelde zij in eerste instantie voor zichzelf diverse oefeningen die haar hierbij konden helpen. Later bouwde zij dit uit tot een training voor ouders, met name in kwetsbare posities, met mooie tools, een werkboek en allerlei informatieve filmpjes en voorbeelden.

Daarom denken wij dat dit programma uiterst geschikt is voor ervaringsdeskundigen om mee te kunnen werken.

Wat zijn onze concrete plannen en stappen?

We zijn zowel in Eindhoven als in Den Haag samen met ervaringsdeskundige en vrijwilligers plannen aan het maken voor het opleiden van ervaringsdeskundigen als trainer van het ouderprogramma HBBM. Er is veel belangstelling voor vanuit ervaringsdeskundigen. De uitdaging ligt vooral in de financiering van de opleiding en betaling van de inzet van opgeleide ervaringsdeskundige trainers.

Oproep aan professionals met ervaringskennis

Tegen de professionals die wel (in hun jeugd) ook met gelijksoortige problemen te maken hebben gehad, willen we zeggen:

Maak gebruik van je ervaringen in je werk!  Deel je ervaringen om het beleid te beïnvloeden. Deel je ervaringen om in verbinding te komen met ouders. Deel je ervaringen met collega’s zodat zij meer kennis en begrip krijgen van de uitdagingen waar ouders en kinderen mee te maken hebben.”

Meer lezen of bekijken over ervaringsdeskundigheid?

Lees dan ook eens ons bericht over opvoedonzekerheid en de inzet ervaringsdeskundigen

of lees deze column in de volkskrant van Tim ‘S Jongers politicoloog en adviseur RVS

Op de website van movisie vind je veel over de inzet van ervaringsdeskundigen

En je kunt de video van een lezing van dr. Ali Weerman over ervaringsdeskundigheid bekijken.