Aanpak maatschappelijke vraagstukken

Maatschappelijke vraagstukken zijn uitdagingen die groter zijn dan een individu. Tendensen in de samenleving of problemen waar meerdere partijen invloed hebben. Denk aan overgewicht, armoede, prestatiedruk, de gevolgen van corona voor de ontwikkeling van kinderen etc.
Waarom hebben wij deze werkposters ontwikkeld?
Als hulpmiddel om meer grip te krijgen op èn meer begrip te krijgen van maatschappelijke vraagstukken.
Met welke visie hebben we deze werkposters ontwikkeld?
Iedereen is gelijkwaardig, ziet een stukje van de puzzel en is onderdeel van de oplossing/probleem. Iedereen kan een positief verschil maken. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid als school, gemeente, jeugdhulpverleners, media, ouders en kinderen, wijkbewoners etc…
De werkposters
De werkposters worden gezamenlijk ingevuld met als doel om inzicht te krijgen in de gevolgen voor het kind, de oorzaken en de oplossingen.
Voor de werkposter hebben we het bekende spinnenweb voor positieve gezondheid gebruikt. Daarop staan uitgangspunten voor de diverse partijen en is ruimte om dingen op te schrijven of post-its op te plakken. Voor de invulling van een interactieve bijeenkomst is deze werkvorm zeer geschikt.
Per vraagstuk vul je achtereenvolgends 3 posters in:
1. Wat zie je? Ervaar je als probleem?
2. Wat is jouw invloed op het probleem?
3. Wat kun jij doen om het probleem kleiner te maken?
Terug naar overzicht