Armoede en kansenongelijkheid verkleinen, Het Begint Bij Mij

Kansenongelijkheid door het opgroeien in armoede is een probleem van ons allemaal! Het raakt niet alleen die kinderen en ouders die ermee te maken hebben maar ook ons als maatschappij. En de oplossingen en oorzaken liggen vaak niet bij deze gezinnen zelf, maar bij de mensen en organisaties die eromheen staan. Daarom hebben wij een aantal posters en overzichten gemaakt die helpen om samen aan de slag te gaan.

Door onze visie Het Begint Bij Mij te koppelen aan het spinnenweb voor positieve gezondheid ontstaat een handige werkvorm die je als jeugdgezondheidszorg of gemeente met partners in de wijk en met, wijkbewoners ouders en kinderen samen kunt invullen. Zo kun je echt iedereen betrekken, leren van elkaar en samen tot nieuwe oplossingen komen.

Onderaan deze pagina vind je ook nog twee overzichtelijke afbeeldingen met daarin de oorzaken, gevolgen van armoede voor de ontwikkeling van kinderen. We hopen dat deze tools jou als burger, als professionals en als beleidsmaker kunnen inspireren en aanzetten tot actie.

#HetBegintBijMij

Terug naar overzicht