Belangstelling genoeg!

Train de trainer voor ervaringsdeskundigen

Vraag van deelnemende moeder Mohini: “Zou ik ook trainer voor Het Begint Bij Mij kunnen worden?”

Het was misschien meer een wens dan een concrete vraag van Mohini. “Als ervaringsdeskundige en ExpEx kan ik andere jonge moeders bereiken. Ik gun ze ook zo’n positieve boost voor zichzelf en voor hun kinderen. Bij mij heeft het veel in gang gezet en ik heb er veel van geleerd.” Zo vertelde zij. Zo inspireerde Mohini ons om het project Het Begint Bij Ervaringsdeskundigen te ontwikkelen. En dankzij de subsidie van de gemeente Den Haag kunnen we de droom van Mohini laten uitkomen!

Wij draaien in de Schilderswijk een pilot met het opleiden van ervaringsdeskundigen als (assistent)trainer van ons ouderprogramma. We hoopten op 8 belangstellenden, maar er hebben zich 12 deelnemers aangemeld!

Waarom willen zij opgeleid worden?

“Drie jaar geleden heb ik meegedaan aan een pilot van de oudertraining. Ik was onder de indruk van de impact van het programma op de deelnemers, inclusief mijzelf. Dit wil ik graag delen en overdragen aan zoveel mogelijk ouders.”

“Omdat ik het zelf heb gevolgd en helemaal achter de gedachtegoed en methodiek sta. Ik wil graag zo mijn steentje bijdragen.”

“Ik geloof dat iedereen de training nodig heeft.”

“Ik heb de training zelf ervaren en het heeft mij een hoop inzicht gegeven en energie. Dit wil ik graag met andere ouders delen en zelf laten ervaren hoop ik.”

“Ik als ouder, vind het fijn als ik handvaten krijg, deze handvaten wil ik ook graag doorgeven.”

“Het groepsproces spreekt me aan.”

Doel van deze pilot

De kloof overbruggen tussen het hulpverleningsaanbod en ouders die niet gemakkelijk een beroep doen op hulpverlening. En daarnaast de maatschappelijke kansen vergroten van zowel ervaringsdeskundigen als ouders uit gezinnen in een kwetsbare situatie, en hun kinderen.

Het is nogal een uitdaging voor een project van enkele maanden! Toch gaan we die met volle overtuiging aan, samen met onze samenwerkingspartners Buurthuis De Mussen, Xtra (Jess en Wijkz) en ExpEx.

Terug naar overzicht