De bedoeling … Hoe kun je ermee werken?

De bedoeling is niet hetzelfde als je doel. Bij de bedoeling gaat er niet om wat je concreet wilt bereiken, maar meer over wat je belangrijk vindt onderweg en voor de toekomst. Als je de bedoeling kent kun je doelen gaan formuleren. Gebaseerd op het boek ‘Verdraaide organisaties’ van Wouter Hart hebben we 4 plaatjes gemaakt die laten zien op welke manieren je een gezamenlijke bedoeling kunt gebruiken.

Bijvoorbeeld: “Bouw jij met ons mee aan een samenleving waarin alle kinderen de kans krijgen om te ontdekken hoe zij hun levensweg willen vormgeven?”

Voorbeelden van kernwaarden, ook wel leidende principes genoemd:

  1. Doen wat je kunt! Je verantwoordelijkheid kennen en nemen èn passende verantwoordelijkheid geven aan anderen
  2. Vertrouwen dat het lukt! Vertrouwen in je eigen kunnen, in elkaar èn in de toekomst. Positieve verwachtingen geven energie en ruimte voor ontwikkeling
  3. Communicatie die werkt! Elkaar begrijpen is voorwaarde om een gemeenschappelijke doel te bereiken.
  4. Belang van kind is onze bedoeling! Afstemming over belang van kind is het vertrekpunt voor (beleids)keuzes en gedrag

Voorbeelden van referentievragen:

  • Draagt wat wij doen bij aan de eigen kracht van kinderen en gezinnen?
  • Vergroten wij de verantwoordelijkheid en het vertrouwen van kinderen en ouders om hun eigen leven vorm te geven?
  • Draagt wat wij doen bij aan wat kinderen en jeugdigen zelf belangrijk vinden?
  • Als we ons verplaatsen in een kind, wat zouden we dan willen dat er gedaan wordt?

De bedoeling moet je blijven voeden als een batterij

Dit kun je doen met verhalen, beelden, aandacht etc. zie het plaatje.

 

Terug naar overzicht