Een gezamenlijke bedoeling en leidende principes, nut en noodzaak

De situatie waarmee gezinnen en professionals te maken hebben is vaak ingewikkeld. Zeker in gezinnen waarin sprake is van problemen op verschillende domeinen (bv een licht verstandelijke beperking, armoede en criminaliteit) en als er problemen zijn bij verschillende gezinsleden. Hoe moeilijker het is hoe meer behoefte er is aan een duidelijk en inspirerend doel.

Een helder doel, oftewel gezamenlijke bedoeling, is een randvoorwaarde om samen met het gezin te ontdekken wat werkt in hun situatie. Het creëert de ruimte die nodig is om te experimenteren, zie onderstaande afbeelding.

Deze gezamenlijke bedoeling is ook het referentiepunt waarop je gaat evalueren en aanbod kunt bijstellen.

Bekijk de onderstaande afbeeldingen en video’s. Ze maken duidelijk waarom in de complexiteit van het opgroeien van kinderen een gezamenlijke bedoeling nodig is. We hopen met onze video’s en plaatjes inzichten te geven en aan te zetten tot DOEN wat nodig is!

Terug naar overzicht