NIEUW!! Levensreisboeken voor jong volwassenen die hun land hebben moeten verlaten

“De ontwikkeling en de gratis verspreiding van deze zelfhulpboeken is onze manier om een steentje bij te dragen aan het vergroten van de veerkracht van mensen en kinderen in het bijzonder, die in kwetsbare omstandigheden leven. In dit boek kunnen zij later hun reiservaringen terug lezen en we hopen dat zij door deze boeken vertrouwen in de toekomst vinden!”

Omgaan met traumatische ervaringen

Deze levensreisboeken passen bij onze missie om te werken aan een kansrijke toekomst voor alle kinderen. We weten uit onderzoek dat traumatische ervaringen in je jeugd een langdurig negatief effect kunnen hebben. Het is een van de sterkste voorspellers voor mentale problemen in de adolescentie. (uit publicatie Feiten en fabels over veerkracht en mentale problemen, LUMC 2022 )

Bij de lancering van het Mijn Grote Reisboek, het doe-boek voor kinderen uit Oekraïne, hoorden we van verschillende ouders, leerkrachten en organisaties dat er ook behoefte was aan een boek voor jongeren en ouders. Als Peer3 hebben we daarom besloten dit levensreisboek te maken, een levensreisboek dat verder gaat dan het opschrijven van je eigen reisverhaal. Een levensreisboek waarin jongeren op een positieve manier worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met het vormgeven van hun eigen leven. Een levensreisboek dat perspectief biedt op een betere toekomst. De Nederlandse en Engelse versies zijn natuurlijk ook door jongeren uit andere landen te gebruiken.

Het Begint Bij Mij

Het levenreisboek is gebaseerd op onze training Het Begint Bij Mij. Er zitten vergelijkbare oefeningen in, maar vooral ook hetzelfde motto: Verandering, Het Begint Bij Mij!

De boeken kunnen door jongeren zelf ingevuld worden, maar zijn ook heel geschikt om te gebruiken bij groepsbijeenkomsten of in de klas. Er kan dan uitleg gegeven worden over de opdrachten. Belangrijker nog is dat er dan ook gelegenheid is om met elkaar ervaringen en verhalen uit te wisselen. De rol van een begeleider maakt een enorm positief (of negatief) verschil. Wij hebben al jaren ervaring met het opleiden van trainers voor onze groepstrainingen. Als je met dit boek in de klas of in groepjes wilt gaan werken, neem dan contact met ons op. Wij geven hier graag een korte training over, zodat je goed voorbereid aan de slag kunt.

De levensreisboeken bekijken en downloaden

Resultaat van een mooie samenwerking

We willen graag de verschillende professionals en ouders die hebben meegelezen bedanken. Zonder jullie input en adviezen was dit boek nooit zo waardevol en compleet geworden. In het bijzonder willen we Iryna Batyreva bedanken voor de vertaling naar Oekraïens. We zijn er echt heel trots op en hopen dat dit boek vele jongeren die hun land hebben moeten verlaten, zal bereiken en helpen.

Help je ons mee door deze link te delen?

Jongeren versterken, Het Begint Bij Ons!

Terug naar overzicht