Opvoedonzekerheid, wat kun je doen?

“Waar komt opvoedonzekerheid eigenlijk vandaan?”

Om te weten hoe je ervan af komt is het goed om te beseffen waar de onzekerheid vandaan komt. Stel dat je zelf bent opgegroeid in een situatie die je je eigen kind niet toewenst, dan heb je dus nooit een goed voorbeeld kunnen ervaren. En hebben we allemaal niet in onze opvoeding ‘gemist’?

Je kunt je voorstellen dat hoe meer negatieve ervaringen je hebt meegemaakt in je jeugd, hoe moeilijker het is om te weten wat jij een ‘goede opvoeding’ vindt of hoe jij als ouder een goed voorbeeld kunt zijn voor je kind. Deze (jonge) ouders zijn hierdoor onzekerder over hun rol als ouder. Ze zijn bang dat ze het niet goed genoeg doen en durven hier niet met anderen over te praten, zie dit interview met een moeder. Als het lastig is denken ze sneller dat het aan hen ligt en dat anderen hen vast een slechte ouder vinden.

Opvoedonzekerheid, wat zijn de gevolgen voor kinderen? 

Aan de hand van de onderstaande voorbeelden maken we duidelijk hoe opvoedonzekerheid een negatieve impact kan hebben op de ontwikkeling van kinderen.

Ouders die onzeker zijn vervallen sneller in onbewust aangeleerde patronen. Dit is vooral een probleem als de patronen die deze ouders als kind hebben gezien negatieve patronen zijn die zij eigenlijk niet willen volgen. Patronen doorbreken kost tijd en energie. Dat lukt je eigenlijk niet zonder ondersteuning en inspiratie van anderen.

Ouders die onzeker zijn durven geen hulp te vragen. Ze lopen meer risico dat ze zichzelf wegcijferen en te veel hooi op hun vork nemen. Ze zorgen niet goed voor zichzelf. En iemand die niet goed voor zichzelf zorgt kan uiteindelijk ook minder goed voor een ander zorgen.

Ouders die onzeker zijn hebben vaker een laag zelfbeeld. Ze denken al snel dat zij geen goede ouder zijn en dat het hun eigen schuld is als iets moeizamer verloopt in de opvoeding. Voor kinderen is het ook moeilijk om zelf wel een positief zelfbeeld te ontwikkelen als je ouder dit niet heeft. Je kopieert toch vaak het gedrag van je ouders, ouders zijn een belangrijk voorbeeld voor kinderen.

Ouders die zelf te maken hebben gehad met hulpverlening en hier negatieve herinneringen aan hebben zullen minder snel hulp vragen bij instanties zoals de jeugdgezondheidszorg, de huisarts of wijkteams. Zij wachten tot het echt niet meer gaat. Bij hen is vaker sprake van (wan)vertrouwen in de hulpverlening of angst dat hun kinderen worden ‘afgepakt’.

Conclusie: De ontwikkeling van kinderen wordt geremd doordat:

  • kinderen zelf negatieve patronen aanleren (intergenerationele overdracht)
  • kinderen een negatief zelfbeeld ontwikkelen
  • kinderen niet de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben

Opvoedonzekerheid, hoe kom je er vanaf?

De grondlegster van de oudertraining Het Begint Bij Mij, Adéle Grosse (Zuid-Afrika), is zelf ook zo’n moeder met negatieve ervaringen in haar jeugd. Zij ontwikkelde de oefeningen van de oudertraining in eerste instantie voor zichzelf als houvast bij het groeien in haar moederrol. Later bouwde zij dit uit tot een training voor ouders met mooie tools, een werkboek en allerlei informatieve filmpjes en voorbeelden.

In groepsbijeenkomsten gaan ouders aan de slag met hun eigen uitdagingen terwijl zij elkaar tegelijkertijd ondersteunen en inspireren om hun gedachten om te zetten in daden. Zij doorlopen in op hun eigen manier een transformatieproces. We werken steeds met de stappen: nadenken, schrijven, delen en doen. We weten uit de evaluaties van de honderden ouders die het programma afgelopen jaren hebben gevolgd dat ze zich allemaal na de training zekerder voelden in hun rol als ouder en opvoeder. Het merendeel geeft ook aan dat het een grote impact heeft op hun leven.

Conclusie: Door middel van de oudertraining van Het Begint Bij Mij kan opvoedonzekerheid getransformeerd worden tot opvoeden met (zelf)vertrouwen. Lees in dit interview met Rebeccah wat voor positieve gevolgen dat kan hebben.

Onze plannen

Naast de mogelijkheid om als professional aan de slag te gaan als trainer willen wij de komende tijd zoeken naar (financiële) mogelijkheden voor het opleiden van ervaringsdeskundigen. Met ervaringsdeskundigen bedoelen we ouders die om welke reden dan ook zelf te maken hebben (gehad) met opvoedingsonzekerheid. Wij willen hen opleiden als (assistent) trainer van ouderprogramma Het Begint Bij Mij zodat zij (jonge) ouders in een kwetsbare situatie kunnen versterken in hun ouderrol.

Wij verwachten dat ervaringsdeskundigen veel beter in staat zullen zijn om een brug te slaan naar ouders en gezinnen die niet of nauwelijks door professionals bereikt worden. Met hun ervaring zijn zij als geen ander in staat om jonge ouders aan te spreken en te versterken. Dit is een belangrijke aanvulling van het huidige aanbod voor (jonge) ouders. De persoonlijke groei van ouders komt ten goede aan de ontwikkeling van hun kinderen en daarmee groeien hun kansen.

Neem contact met ons op als:

  1. Je wilt verkennen of ons programma Het Begint Bij Mij voor jouw gemeente interessant is
  2. Je interesse hebt om je (als ervaringsdeskundige) te laten trainen

 

Terug naar overzicht