Spelenderwijs de veiligheidsketen in beeld brengen

Onze aanpak kenmerkt zich door een interactieve speelse werkwijze. Dit vergt een goede voorbereiding en gedegen kennis van de huidige werkwijze. Groot voordeel van onze interactieve en visuele manier van werken is dat dit een hoop energie geeft én meteen nieuwe inzichten oplevert.

Hoe dat werkt?

Wij zijn begonnen om samen met beleidsmedewerkers een overzicht te maken van:

  • De huidige functies, rollen en verantwoordelijkheden, wat moet er gebeuren?
  • De huidige rolverdeling, wie doet wat?
  • De gewenste stappen/doelen, wat is nodig?

 

In een tweede bijeenkomst zijn we samen gaan schuiven met de gemaakte kaartjes. Zo ontstond langzaam maar zeker een helder overzicht. Toen we het gezin centraal plaatsten ontstond de onderstaande bloem als overzicht van wat gedaan wordt, door welke organisaties en of er overlap of tekortkoming is in het huidige aanbod. Wat bijvoorbeeld zo zichtbaar is geworden is het verschil in aanbod tussen de linker (planmatig werken, borgen van resultaten en lerend stelsel) en de rechter kant (signaleren, onderzoek, doen wat nodig is).

Terug naar overzicht