Trots op onze nieuwe trainers bij de ouder en kind teams in Amsterdam

Vorige week kregen 9 professionals van de ouder en kind teams in Amsterdam hun certificaat als trainer van Het Begint Bij Mij. Hieronder vertellen zij in hun eigen woorden over hun ervaringen. Deze ervaringen geven een mooi inkijkje in de inhoud en de werkwijze van Het Begint Bij Mij.

“Met de deelname aan HBBM heb ik echt een keer bewust de stap gedaan om in mezelf te investeren en hierdoor tegelijkertijd ook in de ouders en gezinnen waarmee ik werk. De training heb ik als een verdere verrijking ervaren voor mijn persoonlijke groei en zelfvertrouwen. De contacten met collega’s waren mij dierbaar en hebben mij verrijkt.”

Een positieve impact maken in mijn omgeving begint bij mezelf. Allereerst moet ik in mezelf geloven, in wie ik ben en wat ik kan. Dan kan ik de training aanpassen aan mijn eigen stijl en aan de groep die ik voor me heb.”

“De bouwstenen van HBBM zijn prachtig en vormen de basis voor een leven in welbevinden van ouder en kind maar ook voor de mensheid in het algemeen. Je moet eerst bewust worden van je eigen rol als ouder, welke verantwoordelijkheden heb ik, ben ik een goed voorbeeld voor mijn kinderen, zorg ik goed voor mezelf, wie kan mij ondersteunen als ik even zelf niet kan? Daarna verdiep je je in jezelf om uit te zoeken over je zelfbeeld en zelfvertrouwen. Hoe is zelfbeeld en zelfvertrouwen ontwikkeld, door welke invloeden van jezelf, door je verleden en door je omgeving. Wanneer je eigen rol en verantwoordelijkheden weet en je zelfbeeld kent kan je invulling geven aan je effectieve communicatie met je gezin en je omgeving. Je kijkt naar jezelf en je gezin om jullie eigen communicatie patroon te ontdekken. Hier past klei oefening erg goed bij.

Ken je liefdestaal van je partner en je kinderen, weten ze jouw liefdestaal? Geef je goede voorbeeld aan je kinderen hoe je effectief met elkaar kan communiceren? Daarna kom de bouwsteen waarden, normen en regels. Als ik mijn  kinderen willen leren wat belangrijk is in hun leven, helpt om goed te weten wat mijn waarden en normen zijn. Als ik dat weet kan ik ook regels aan koppelen aan mijn waarden en normen. Naast onze eigen waarden en normen hebben we ook te maken met waarden en normen van onze familie, kennissen en de maatschappij.”

“Voor mij is nogmaals bevestigd dat het belangrijk is om vertrouwen te hebben in de ander. Het vertrouwen… dat ieder mens zijn eigen proces doorloopt en dat het toevoegt aan wie ze worden of willen zijn! Een persoon wordt gevormd door zijn of haar ervaringen. Dat maakt elke persoon  uniek. Dat personen zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die zij maken in hun leven en het recht hebben om hun eigen richting te bepalen en tempo hierin. Door dit met elkaar te delen kreeg een ieder bevestiging en erkenning, dat je mag zijn wie je bent.”

“Door HBBM ben ik meer bewust van; luister eerst aan degene die tegenover je zit, blijf nieuwsgierig in zijn/haar verhaal en niet meteen vanuit mijn ervaring/kennis met een oplossing komt.”

“Het principe tankstation spreekt me erg aan omdat het zo helder en beeldend is. Ik ben het al aan het gebruiken bij mijn andere trainingen of thema’s die ik aan ouders geef en hoor ik ouders ook zeggen dat een mooie metafoor is. En ze zeggen achteraan dat ze echter niet willen dat hun kinderen ergens anders hun benzine gaan tanken. Dat is dan mooie ingang om verder met ze in gesprek te gaan en vragen te stellen “Hoe wil je dat dan doen”, “Wie zou jouw daarmee kunnen helpen? “, “Wat doe je nu?”.

“Het onderwerp ‘Bijtanken’ sprak mij enorm aan en ik merkte hoe het mis kan gaan als ouders niet de juiste benzine kunnen geven die de kinderen nodig hebben. In onze samenleving zien we veel jongeren die in de criminaliteit belanden, maar dit kan allemaal wijzen op de verkeerde benzine die de kinderen hebben getankt bij vreemden dan hun ouders. Als moeder neem ik nu bewust tijd voor mezelf om te tanken zodat mijn tankstation niet leeg raakt.

“Ik geloof dat als mensen weten waar ze vandaan komen, ze zelf kunnen beslissen waar ze heen willen. Ouders hebben het recht om na te denken over hoe ze zijn opgegroeid en hoe ze willen dat hun kinderen opgroeien. Door actief te luisteren en kritische vragen te stellen, kunnen ouders inzicht krijgen in hun eigen situatie en zelf beslissen of ze iets willen veranderen of niet. Dit is een onmisbare stap in het veranderingsproces, en in het leven.”

“Deelname aan HBBM heeft mij doen beseffen hoe belangrijk ouders zijn in het leven van hun kinderen en de blijvende impact die zij hebben op diens welbevinden.”

“Ik denk dat het in deze training extra belangrijk is om jezelf te zijn. In deze training wordt meer gevraagd om jezelf mee te nemen, jezelf open te stellen dan in een training waarin je vooral een aantal vaardigheden overbrengt. Er wordt meer gevraagd om de training van jezelf te maken dan bijvoorbeeld in een Triple P training die van begin tot einde is uitgeschreven. Ik denk dat deze training om een andere manier van leren vraagt, meer door ervaren dan door middel van theorie.

Ik had bij de voorbereiding voor de presentatie van vandaag lang nagedacht hoe ik een inleiding kon geven in de vorm van een persoonlijk verhaal. Dit maakt dat je zelf ook goed stilstaat bij hoe je met je eigen kind bezig bent geweest met het onderwerp, hoe ik haar dingen heb meegegeven. Ik merk tot nu toe bij de training dat dat soort oefeningen eigenlijk onverwacht leuk zijn om te doen.

“Wat fijn was tijdens de training is mijn eigen bewustwording van hoe ik zelf de bouwstenen toepas in mijn leven. Ik ben me nu bewuster van mijn eigen gedrag. Ook tijdens de training heb ik bepaalde negatieven patronen kunnen omzetten naar het positieve.”

Terug naar overzicht