Ontwikkeltrajecten waarvoor wij ons ingezet hebben
 • Programma HetBegintBijMij voor ouders (incl. train de trainer, monitoring en onderzoek)
 • Programma HetBegintBijMij voor professionals uit de jeugdhulpverlening
 • Beter Samenspel, regio Haaglanden
 • Samenwerken aan veiligheid, regio Holland Rijnland en Midden Holland
 • Proeftuin jeugdbeschermingsplein, regio Rotterdam Rijnmond
 • Garage 2020 Brabant
 • Programma op Maat (POM) en regierol JGZ in de gemeente Zoetermeer
 • Visie traject H10 samenwerkende gemeenten regio Haaglanden
Netwerken en samenwerkingsverbanden waarvoor wij programmaleiding doen (of hebben gedaan)
 • H10 samenwerkende gemeenten regio Haaglanden
 • FICE Nederland
 • Associatie voor jeugd
Projecten die we uitgevoerd / begeleid hebben
 • Datalab
 • Uitrol Training HetBegintBijMij voor ouders in de regio Haaglanden
 • Uitrol Training HetBegintBijMij voor ouders in de regio Amsterdam