Alle trainers van Het Begint Bij Mij volgen 1 of 2 keer per jaar een trainersdag. Deze dagen zijn bedoeld om te werken aan de professionele ontwikkeling van onze trainers. Enerzijds is er aandacht voor het vergroten van hun kennis en vaardigheden, anderzijds is er tijd om stil te staan bij je eigen stijl van training geven en je eigen persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

Dit doen we door op trainersdagen altijd een mix aan te bieden van:
1. Presentaties en workshops waarin we samen oefenen
2. Begeleide intervisie

De inhoud van de presentaties en workshops wordt afgestemd op de behoefte van onze trainers en nieuwe inzichten die we hebben opgedaan. Samen met onze opleiders geven we de presentaties en workshops vorm. Er is altijd voldoende ruimte om aan de slag te gaan met de nieuwe kennis en vaardigheden.

Begeleide intervisie is een methode om met een kleine groep (6-8) collega’s of vakgenoten te werken aan blijvende professionele ontwikkeling. Met behulp van intervisie wordt de deskundigheid binnen een organisatie benut en verder ontwikkeld met als doel: het vergroten en bewaken van de kwaliteit van het werk. Tijdens intervisie worden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie ingebracht en helpen deelnemers elkaar deze te verhelderen en zicht te krijgen op het raakvlak van het professionele en het persoonlijke, om hier vervolgens effectiever en ‘vrijer’ mee om te gaan.