Samen werken aan veiligheid, visietraject in regio Holland Rijnland

Resultaten ontwikkeltraject Samenwerken aan Veiligheid

De bovenstaande video geeft een overzicht van de stappen, conclusie en resultaten. Het ontwikkeltraject samenwerken aan veiligheid is onderdeel van het ‘Actieprogramma Zorg voor Jeugd’.

Het ontwikkeltraject in Holland Rijnland bestaat uit twee onderdelen:

1. Een traject waarbij met beleidsmakers, managers en jeugdprofessionals nagedacht wordt over de bedoeling en de leidende principes die centraal staan in het beschermen van jeugdigen.

2. Een pilot waarin jeugdprofessionals van twee Jeugd- en Gezinsteams een vertaling maken van deze bedoeling en leidende principes naar een nieuwe werkwijze en samenwerkingsafspraken. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt wat de (maatschappelijke) kosten en baten zijn die verwacht mogen worden en welke systeemcondities nodig zijn om volgens deze werkwijze te kunnen werken.

Terug naar overzicht