Complexiteit van de samenwerking aan veiligheid in gezinnen

De complexiteit in de keten van jeugdhulpverlening en dan in het bijzonder jeugdbescherming is op meerdere manieren ingewikkeld. Dit maakt dat iedere verandering al snel ook ingewikkeld wordt.

Kenmerken die ons zijn opgevallen:

  • Alle informatie in de jeugdhulpverlening lijkt op een grote puzzel…. Belangrijke details liggen onherkenbaar in de hoop puzzelstukjes, overzicht van waardevolle informatie mist.
  • De klantreis lijkt op een serie-schakeling: overdracht in de tijd, afsluiten en opstarten van behandelingen. Als een estafettestokje dat wordt overgenomen.
  • De klantreis lijkt op parallelle schakelingen: dingen gebeuren tegelijkertijd door verschillende mensen, organisaties, gezinsleden en in verschillende steden.
  • Soms past een uitdaging / hulpvraag niet in een hokje, je kunt vooraf namelijk niet alles voorspellen.
  • Er is onduidelijkheid over het gemeenschappelijke doel en het gewenste resultaat op lange termijn.
  • Er is een spanningsveld in de relatie met gezin en de relatie tussen aanbieders tekorten en concurrentie leiden tot de focus op producten.
  • Hoge kosten door kleine groep, terwijl er weinig negatieve patronen in gezin duurzaam doorbroken worden.
  • Huidige wijze van verantwoording kost veel tijd maar draagt niet bij aan verbetering van de hulp.

In het onderstaande beeld hebben we bovenstaande gevisualiseerd, klik op de afbeelding om alles goed te kunnen bekijken en te lezen.

Gedurende het ontwikkeltraject zijn wij samen met de opdrachtgever en professionals uit de keten op zoek naar een nieuwe manier van werken. Hierin staat het gemeenschappelijke doel centraal: Duurzaam doorbreken van de negatieve spiraal om de persoonlijke ontwikkeling van kinderen te stimuleren opdat zij hun levensweg met vertrouwen kunnen belopen.

We ontwikkelen bouwstenen om de patronen in gezinnen èn de patronen in de wijze waarop we het gezin helpen, te ontdekken. Naast deze bouwstenen voor analyse gaan we op zoek naar een nieuwe werkwijze en systeemcondities om deze patronen te kunnen doorbreken.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de tot nu toe ontwikkelde bouwstenen. Ze zijn nog in ontwikkeling en zullen per situatie mogelijk moeten worden aangepast, maar we vertellen u daar graag meer over. Wellicht is het ook voor uw regio of organisatie interessant.

Terug naar overzicht