Peer3 en corona, wat leerden wij?

Wat heeft corona ons opgeleverd?

Ineens werden wij net als iedereen geconfronteerd met thuis werken en vragen over hoe we ons werk zouden kunnen blijven doen. Al vrij snel wilden we in ieder geval iets doen om thuiswerkende ouders te ondersteunen. In overleg met onze trainers van HetBegintBijMij hebben we een aantal filmpjes gemaakt en extra toolkits geschreven en verspreid. De filmpjes zouden wij zonder corona nooit ontwikkeld hebben, dus dat is echt iets dat corona ons heeft gebracht. Ook zijn een paar trainers gestart met een digitaal trainingsaanbod voor opvoeders en ook daarin blijkt meer mogelijk dan we dachten.

zie aan de slag met tools   >

We hebben we voor effecten gezien in de jeugdhulpverleningsketen?

We woonden het seminar van het Jeugdwelzijnsberaad bij, waren betrokken bij een onderzoek binnen de H10 gemeenten onder professionals en hebben (binnen de associatie en onze lopende projecten) gesprekken gevoerd met vele bestuurders, beleidsmakers en professionals. Het belangrijkste inzicht dat we hebben gekregen is:

“Wanneer de mensen in de jeugdhulpverleningsketen elkaar kennen en werken op basis van vertrouwen, er duidelijke kernwaarden en een gemeenschappelijke ambitie is dan blijkt het mogelijk om juist in deze situatie van crisis elkaar te vinden en flexibel te schakelen en te doen wat nodig is. Er is sprake van een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wanneer de mensen in de keten gewend zijn dat de focus ligt op verantwoording op het niveau van producten en gemaakte afspraken dan merk je dat het in een crisis als corona juist moeilijker is om gezamenlijk op te trekken. We kijken dan eerder dan naar de ander en komen minder snel tot de actie die nodig is.”

Wat hebben we veranderd in onze manier van (samen)werken?

Zelf zijn we natuurlijk ook aan de slag gegaan met digitaal overleggen en brainstormen in Mural. Langzaam maar zeker begonnen we voordelen te zien en werden we er steeds handiger in. We werken nu veel meer online samen in documenten. Waar de afstand het voorheen lastig maakte om projecten samen op te pakken of aan te sluiten bij (kleine) overleggen, is dat nu ineens wel mogelijk. In plaats van meer afstand komen we dus juist dichter bij elkaar en maken meer gebruik van elkaars talenten.

Daar kwam bij dat we onze website wilden vernieuwen en daar nu mooi de tijd voor konden nemen. Dit heeft ons mooie inzichten gebracht in wat wij samen willen bereiken en hoe we dit gaan doen. Tegelijkertijd kwamen we tot de mooie conclusie dat we toch best trots mogen zijn op wat we samen hebben gedaan en ontwikkeld. Het voelt goed om dat nu met anderen te kunnen delen.

Terug naar overzicht