Wij zien de hulpverleningsrelatie als sleutel voor positieve transformaties

Uit wetenschappelijk onderzoek en ook uit onze gesprekken met professionals en ervaringsdeskundigen blijkt dat de relatie, de zogenaamde klik tussen hulpverlener en gezin, ouder of kind de sleutel is voor de effectiviteit van de ingezette hulp. De mate waarin het lukt om overeenstemming te hebben over het doel blijkt een fundamentele impact te hebben op het vertrouwen en erkenning van de rol van hulpverlener die een ouder, kind of gezin heeft in de hulpverlener en dus in de hulpverlening.

In moeilijke woorden staat hier eigenlijk hetzelfde als een moeder aan een van onze trainers van Het Begint Bij Mij schreef:

“Wij geloven dat professionals de transformatie in gezinnen, in organisaties en in de keten van jeugdhulpverlening in gang kunnen zetten!”

Toch horen we overal om ons heen, in de praktijk, in opleidingen, bij trainingen, congressen, in organisaties en beroepsverenigingen vooral veel over: ketensamenwerking, richtlijnen, expertise, vaardigheden, inrichten van de toegang tot zorg, signaleren, diagnosticeren, specialiseren, taxeren, innoveren, normaliseren enzovoort….

Wat ons betreft moet de focus liggen bij de basis van hulpverlenen: “Hoe kan ik de ander helpen?” Om een ander te kunnen helpen heb je vertrouwen nodig, vertrouwen in jezelf en in de ander. Daarom is het belangrijk dat professionals geloven en voelen: ‘Positieve verandering, Het Begint Bij Mij!’ Zodat zij doen waar zij voor staan en wat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.

In ons programma Het Begint Bij Mij voor professionals gaan we samen op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wat vind jij belangrijk? Wat wil jij bereiken?
  • Heb je vertrouwen in jezelf en in de ander?
  • Hoe bouw jij als mens (en/of als professional) een relatie op met kinderen, ouders en gezinnen?
  • Kun jij jezelf, jouw ervaringen inzetten om gezinnen, ouders en kinderen te ondersteunen?

Het programma geeft geen kant en klare antwoorden en informatie, maar kenmerkt zich door ontdekken, ervaren, doorleven en toepassen wat voor jou werkt. We wisselen met elkaar uit hoe je dit in je dagelijkse werk handen en voeten kunt geven.

Ons programma voor professionals

Terug naar overzicht