Geleerde lessen samenwerking HBBM met Gelijkwaardig Meedoen Lab (dienst SZW)

Experiment met HBBM training aan groep moeders met een bijstandsuitkering in Den Haag

In samenwerking met het Gelijkwaardig Meedoen Lab van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Den Haag zijn we in september gestart met een experiment.

Doel van het experiment was om te onderzoeken of ouders met een bijstandsuitkering, door deelname aan de training Het Begint Bij Mij, gemotiveerd zijn om zich verder te ontwikkelen (maatschappelijk fit worden) zodat zij een positief voorbeeld kunnen zijn voor hun kinderen.

Alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering maken (te?) weinig gebruik van het aanbod van SZW. Het Gelijkwaardig Meedoen Lab wil graag beter begrijpen waarom dat zo is en onderzoeken hoe zij deze ouders beter kunnen ondersteunen.

In september is een groepstraining gestart die specifiek gericht was op alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering. Inmiddels is de training afgerond. We delen hieronder de waardevolle lessen die we geleerd hebben.

LES 1: Ouders hebben zich opgegeven en ze hebben de training afgemaakt. Wat spreekt de deelnemers aan? Waarom bleven ze komen?

 • Ze worden gezien en gehoord;
 • Ze mogen er zijn, er is geen oordeel;
 • Groep is als een warm bad voor hen, ze hebben zelf weinig netwerk;
 • Ze mogen zelf bepalen wat ze willen delen. Ze kunnen hun verhaal kwijt;
 • We nemen de tijd voor elkaar.

De groep bestond uit 10 deelnemers met acht verschillende culturele achtergronden Het merendeel van hen leeft van een bijstandsuitkering, niet allemaal waren ze alleenstaand. De deelnemers geven de training gemiddeld het cijfer 9 en zijn positief over de invloed die de training heeft gehad op hun leven. Bekijk hun antwoorden via de link hieronder. Helaas moest één moeder na de 2 bijeenkomst met pijn in haar hart stoppen, omdat zij op maandag een Nederlandse taalcursus moest volgen. En wil heel graag weer aansluiten wanneer mogelijk.

Factsheet Resultaten Eindevaluatie

LES 2: Zowel onze trainers als de deelnemers willen nog door met elkaar en met het programma.

 • De moeders hebben veelal al een hoop meegemaakt in hun leven, er speelt veel thuis, hun energietank is vaak leeg. Ze vinden het heel fijn dat ze dit kunnen delen. Soms konden ze er niet bij zijn, omdat ze zelf ziek zijn of omdat hun kinderen ziek waren. Er is dan geen netwerk waarop ze terug kunnen vallen.
 • Ze hebben weinig sociale contacten en kunnen de ondersteuning (van elkaar) echt goed gebruiken.

LES 3: We kwamen tijd te kort.

 • Nog lang niet alle oefeningen zijn gedaan. Het zou goed zijn als er een vervolg komt om thema’s nog eens te kunnen herhalen en er dieper op in te gaan.
 • De taal is voor sommigen een probleem. Voor hen is het moeilijk om alles te kunnen begrijpen en hun verhaal kwijt te kunnen.

Hoe nu verder?

We bieden deze groep nog 3 bijeenkomsten aan. We verwachten dat de deelnemers door een vervolg waarin verdieping plaatsvindt, nog meer inzicht krijgen in wat ze zelf kunnen doen om patronen te veranderen, maar ook in wat anderen voor hen kunnen betekenen.

De bijeenkomsten zullen we in een buurtcentrum in de wijk organiseren. Op deze manier maken de moeders meteen kennis met een plek in de buurt waar ze anderen kunnen ontmoeten en hun netwerk kunnen uitbreiden.

In overleg met SZW onderzoeken we hoe zij ondersteund kunnen worden om de hulp te zoeken die bij hun situatie past. Het beste zou zijn als we deze hulp snel, flexibel en laagdrempelig kunnen aanbieden aan de deelnemers. We zullen daarbij koppelingen leggen met andere organisaties uit het netwerk van HBBM en van SZW.

In december starten we een tweede trainingsgroep met aangepast programma

 • Zij krijgen 10 bijeenkomsten van 2,5 uur aangeboden.
 • We gaan in de samenstelling van de groep rekening houden met taalniveau. We gaan ons materiaal waar mogelijk aanpassen aan het taalniveau.
 • Het maximaal aantal deelnemers wordt iets minder, 8 in totaal.
 • We kiezen voor een locatie waar de deelnemers na de training gemakkelijk kunnen blijven samenkomen. Het zelfstandig opzetten van een supportgroep blijkt lastig voor deze doelgroep en vraagt om extra ondersteuning. We gaan kijken op welke wijze deze ondersteuning vormgegeven kan worden.

Uitnodiging training HBBM LAB SZW

Deze keer heeft een medewerker van SZW (als ouder) meegedaan aan de training. Zij heeft zo een band op kunnen bouwen met de deelnemers en ervaren wat de impact is van de training. Voor de tweede groep wordt de link met een medewerker van SZW gemaakt doordat er bij de eerste bijeenkomst een medewerker aansluit om zich voor te stellen. De trainer zal gedurende de training aandacht besteden aan persoonlijke ontwikkeling en inventariseren of hierbij gebruik gemaakt kan worden van het aanbod van SZW. Bij de laatste bijeenkomst sluit deze medewerker ook weer aan. Zo hopen we de drempel te verlagen om gebruik te maken van het aanbod van SZW.

En zo bouwen we mee aan een fijne samenleving voor iedereen.

Terug naar overzicht